Bewoners Swaenendreef Lisse de dupe van onderonsje woningstichtingen

Bewoners Swaenendreef te Lisse de dupe van onderonsje woningstichtingen

Twee woningstichtingen, die met overheidsgeld sociale woningen moeten beheren, hebben een deal gemaakt voor de verkoop van Serviceflat Swaenendreef te Lisse.

Twee marktpartijen zijn bereid een marktconform bod uit te brengen, met behoud van het karakter van de Serviceflat zodat ook voldaan wordt aan alle verplichtingen en bepalingen uit het bestemmingsplan. De plannen van de woningstichting Staedion uit Den Haag en STEK uit Lisse behelzen van de Serviceflat een gewoon wooncomplex te maken. Dit is strijdig met het huidige bestemmingsplan. Op grond van het bestemmingsplan is Swaenendreef bestemd voor de huisvesting van ouderen en de hierbij behorende maatschappelijk- en zorgverlenende functies.

Een van de twee marktpartijen had verwacht mee te kunnen bieden op dit complex en wordt nu geconfronteerd met een onderonsje, mogelijk tegen een onderonsjes prijs, aldus Fred Klercq, Fund manager van de Belfort Group uit Terneuzen.

Toegezegd was dat marktpartijen zouden kunnen meedingen naar dit complex. Dit is zowel schriftelijk als mondeling verklaard.

Klercq sluit niet uit dat er een luchtje zit aan deze transactie en heeft daarom aan de Tweede Kamer gevraagd vragen te stellen aan minister Blok.

Noot voor de redactie:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Mr. E. Huisman van De Voort Advocaten. Telefoonnummer 013 466 88 88

Belfort Group

plaats:
Lisse

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234