Opvoedings-/ondersteuningsprogramma erkend als effectieve interventie

Het Opvoedings-/ondersteuningsprogramma is door de erkenningscommissie gehandicaptenzorg erkend als effectieve interventie.

Opvoedings-/ondersteuningsprogramma
Met het Opvoedings-/ondersteuningsprogramma wordt door professionals in nauwe samenwerking met ouders kennis opgedaan over kinderen en volwassenen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen en wordt steeds bepaald of de ondersteuning aansluit bij de vraag (wensen en behoeften) van de persoon waardoor deze zich maximaal kan ontplooien. Onderzoek wijst uit dat werken met het programma leidt tot een betere interpretatie van het gedrag van de persoon met beperkingen door de zorgprofessional én een betere aansluiting van de ondersteuning aan de behoeften van de persoon. De erkenningscommissie oordeelde onder andere dat er een indrukwekkende hoeveelheid aan instrumenten, lijsten en handboeken beschikbaar is en een sterk punt van het programma is dat 'directe medewerkers' na toepassing van het programma minder handelingsverlegen zijn. Het programma is ontwikkeld door Prof. dr. Carla Vlaskamp van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dr. Annette van der Putten van de Rijksuniversiteit Groningen, nauw betrokken bij de ontwikkeling van het programma: "Mijn persoonlijke drijfveer is het verbeteren van de kwaliteit van bestaan van personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen door deze groep de juiste ondersteuning te bieden. Wat mij betreft kan dat alleen door hen te beschouwen als personen die ondanks hun beperkingen zich wel degelijk kunnen ontwikkelen en een relatie kunnen aangaan met hun omgeving. Deze aspecten (ontwikkelen en aangaan van een relatie) worden alleen bereikt door interdisciplinair en methodisch te werken."

Erkenningstraject interventies gehandicaptenzorg
In de gehandicaptenzorg zijn veel goede interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. Het erkenningstraject geeft inzicht in goed onderbouwde en/of effectieve interventies. Twee onafhankelijke commissies (gehandicaptenzorg en ouderenzorg) onder voorzitterschap van prof. dr. Pauline Meurs beoordelen de ingediende interventies. Vilans maakt erkende interventies online toegankelijk (www.vilans.nl/erkenningstraject). Bovendien worden ze opgenomen in de kwaliteitsbibliotheek van Zorginstituut Nederland.

Vilans is partner van het samenwerkingsverband Erkenning van Interventies, dat verder bestaat uit het RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-inistituut.

Meer informatie
Meer informatie over het erkenningstraject en het Opvoedings-/ondersteuningsprogramma op www.vilans.nl/erkenningstraject

Geplaatst in:

Noot voor de redactie
Voor pers- en communicatievragen kunt u terecht bij Diana Rietveld, d.rietveld@vilans.nl of telefoon 06 15 149 907.
Zie ook www.vilans.nl

Voor vragen over het Opvoedings-/ondersteuningsprogramma kunt u contact opnemen met Annette van der Putten, Universitair Hoofddocent bij de basiseenheid Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen, a.a.j.van.der.putten@rug.nl

Stichting Vilans

plaats:
Utrecht
website:
http://www.vilans.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234