Jet de Ranitz opent collegejaar 2015-2016 bij Hogeschool Inholland

'Klaar voor de Randstad'
Jet de Ranitz opent collegejaar 2015-2016 bij Inholland Rotterdam

Rotterdam - Woensdag 2 september opent collegevoorzitter Jet de Ranitz in Rotterdam officieel het nieuwe collegejaar van Hogeschool Inholland. Het hoger onderwijs in de Randstedelijke omgeving staat centraal: 'Klaar voor de Randstad'. De hoofdsprekers, de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en CEO Siemens Nederland Ab van der Touw, geven hun visie op wat nodig is voor de stad, de regio, het bedrijfsleven en het onderwijs. De jaaropening wordt afgesloten met de uitreiking van de Wij Inholland Award 2015; het meest onderscheidende studentenproject.

Tijdens de jaaropening bij Inholland Rotterdam neemt Jet de Ranitz de aanwezigen mee in de vraag hoe hogescholen bijdragen aan de ontwikkeling van de stad en de kennisvragen die steden zelf hebben. Hoe kan de verbinding tussen hogescholen en de stad verder versterkt worden en welke rol speelt het bedrijfsleven hierin? Hoe kunnen stedelijke vraagstukken waar mogelijk stadsoverstijgend aangepakt worden? Welke rol kunnen incubators spelen om hoogwaardige bedrijvigheid in de stedelijke regio op gang brengen? Wat kan een hogeschool betekenen als kennispartner?

In het beleid van burgemeester Aboutaleb is onderwijs een veelvoorkomend thema. Hij streeft naar een samenleving met meer (hoog)opgeleide mensen. In zijn toespraak geeft hij zijn visie op het hoger onderwijs en het belang daarvan voor de maatschappij. In een eerder interview zei hij: "Onderwijs is het enige vehikel om als mens verder te komen in je leven". Ab van der Touw, sinds 2010 aan het roer bij Siemens Nederland en lid van het Platform Onderwijs 2032, geeft op zijn beurt zijn visie op de samenwerking tussen onderwijs, stad en bedrijfsleven.

Uitreiking Wij Inholland Award 2015
Tijdens de jaaropening wordt de inmiddels traditioneel geworden Wij Inholland Award uitgereikt aan het meest waarde(n)volle verbindende en maatschappelijk relevante studentenproject. Drie finalisten maken kans op de prijs en presenteren hun projecten tijdens de jaaropening, waarna de winnaar wordt bekendgemaakt:

UAV
Het project UAV (http://wijinholland.nl/project/uav/) van Lucien Fesselet, student Aeronautical Engineering, is een prachtig voorbeeld van jong ondernemerschap, vindt de jury. Inhakend op de populariteit van drones heeft hij het gat in de markt gevonden en een nieuwe toepassing ontwikkeld. Een drone die ondanks alle veiligheidsvoorschriften binnen mag vliegen.

Leiderschap draait door
De manier van werken bij organisaties verandert, er is steeds meer aandacht voor zelfsturende teams. Dat hadden bijna twintig vierdejaarsstudenten van de opleiding Human Resource Management (HRM) van Hogeschool Inholland Alkmaar goed door. Ze sprongen erop in met het brede en leerzame symposium Leiderschap Draait Door (http://wijinholland.nl/project/leiderschap-draait-door/) in februari. De centrale vraag was: mag de baas in deze tijd nog de baas spelen? Onder andere burgemeester van Alkmaar, een organisatiepsychologe en managers van de Politieacademie deelden hun visie in het breed opgezette en actuele evenement.

Argo
Het project Argo (http://wijinholland.nl/project/argo/) laat zien wat de samenwerking tussen totaal verschillende opleidingen kan opleveren. De studenten van de opleiding Luchtvaarttechnologie en Dier- en Veehouderij bouwden samen een onderzeeër met een 'vissenstaart'. Student Dier- en Veehouderij Dominique onderzocht welke vis de optimale zwembeweging heeft. Vervolgens vertaalde Brecht, student Luchtvaarttechnologie, dit naar een technisch ontwerp. Mukhtar en Twan richtten zich op andere aspecten van de onderzeeër.

De jaaropening 2015-2016 vindt plaats bij Inholland Rotterdam en duurt van 10.30 tot 12.45 uur. Kijk voor meer informatie op www.inholland.nl/jaaropening en op www.wij-inholland.nl voor meer informatie over de Wij Inholland Award.

Geplaatst in:

Noot voor de redactie:
Pers is van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de jaaropening van Hogeschool Inholland. Graag vooraf aanmelden bij Karlien de Bruin, karlien.debruin@inholland.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karlien de Bruin, 06-15279773, karlien.debruin@inholland.nl

Programma:
10.30u Ontvangst
11.15u Welkom door Eric Westhoek, hogeschooldirecteur Inholland Rotterdam

Jet de Ranitz, voorzitter College van Bestuur, opent met stellingen bij het thema 'Klaar voor de Randstad'

Ahmed Aboutaleb, burgemeester Rotterdam, en Ab van der Touw, CEO Siemens Nederland, geven hun visie op de samenwerking met het hoger onderwijs in de Randstad

Uitreiking Wij Inholland Award 2015 door Marcel Nollen, lid College van Bestuur Inholland

12.45u Lunch

Adres:
Hogeschool Inholland Rotterdam
Posthumalaan 90
3072 AG Rotterdam

Hogeschool Inholland

plaats:
Rotterdam

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234