Nieuw impuls voor Meimaand Fietsmaand in 2016

Na enkele jaren waarin de Meimaand Fietsmaand zich bescheiden profileerde, wordt er vanaf 2016 weer volop aandacht besteed aan 'het grootste fietsevenement ter wereld'. Nieuw vanaf 2016 is de focus op een fietsprovincie en fietsstad en het betrekken van Belgische en Duitse gasten.

Bewezen resultaat
In de hoogtijdagen van de Meimaand Fietsmaand stapten zo'n 600.000 mensen op de fiets om deel te nemen aan dit bijzondere evenement. Centraal daarbij stond het samen genieten van de buitenlucht, mooi Nederland, gezonde inspanning, culinaire genoegens en culturele ontspanning. Ondernemers, gemeenten en andere instituten die hierop inspeelden, zagen hun bezoekersaantallen, imago en omzet groeien.

In een nieuw jasje
In 2016 zal de Meimaand Fietsmaand opnieuw worden neergezet als bijzonder fietsevenement (voor de deelnemers) en een toeristische impuls (voor ondernemers en regio's). Het vernieuwde evenement krijgt wel een eigentijds jasje:
- Zo biedt het internet (www.meimaandfietsmaand.nl) inmiddels volop mogelijkheden voor het delen van routes met aantrekkelijke stoppunten.
- De promotie verloopt o.a. via een multimediale publiciteitscampagne.
- Zowel online als offline wordt het initiatief grotendeels gratis opengesteld voor partners bij de overheid en in de recreatieve sector.
- Ook de keuze voor een fietsprovincie en fietsstad als focuspunten, is onderdeel van de nieuwe aanpak.

Doelgroep en organisatie
Nieuw is ook dat Duitse en Belgische fietsliefhebbers worden uitgenodigd om tijdens de Meimaand Fietsmaand naar Nederland te komen.
Om een evenement van deze omvang te organiseren is een dynamisch samenspel tussen ondernemers, VVV's, gemeenten, regio's, provincies, sponsoren van groot belang. De Meimaand Fietsmaand organisatie vervult daarin een coördinerende rol.

Draagvlak
Inmiddels hebben al diverse partijen enthousiast gereageerd op de heropleving van het evenement. Zo heeft Holcus, de organisator van de Fiets- en Wandelbeurs, haar medewerking toegezegd en vindt de bekendmaking van de fietsstad en fietsprovincie plaats tijdens deze beurs in februari. Met de Fietsersbond en de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie) wordt gesproken over de wijze waarop zij hun medewerking gaan verlenen aan de Meimaand Fietsmaand.Ook mediabedrijfBohilmedia, 100% dochter van Telegraaf Media Groep,heeft zich achter het initiatief geschaard en er zijn gesprekken gaande met diverse belanghebbenden.

www.meimaandfietsmaand.nl

Geplaatst in:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Meimaand Fietsmaand
Richard de Bruin
06-25037007

Meimaand Fietsmaand

plaats:
Dodewaard

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234