Duurzame bank laat gezonde ontwikkeling op alle fronten zien

Halfjaarcijfers 2015 Triodos Bank

Duurzame bank laat gezonde ontwikkeling op alle fronten zien

Belangrijkste mijlpalen:

- Balanstotaal stijgt met 8%
- Totaal in beheer gegeven vermogen groeit met 8% naar EUR 11,5 miljard
- Common Equity Tier 1 Ratio 19,3%
- Nettowinst EUR 21,9 miljoen
- Kredietverlening aan duurzame bedrijven groeit met 7%
- 48.000 nieuwe klanten (9% groei). Totaal 578.000 klanten
Zeist, 27 August 2015 - In de eerste zes maanden van 2015 is het balanstotaal van Triodos Bank met 8% gegroeid naar EUR 7,7 miljard. Vorig jaar was de groei in het eerste halfjaar 6%.

Het totaal beheerd vermogen, bestaande uit Triodos Bank, de Triodos beleggingsfondsen en Private Banking, is met 8% toegenomen tot EUR 11,5 miljard.

De nettowinst van Triodos Bank is EUR 21,9 miljoen.

CEO Peter Blom van Triodos Bank: "We zien positieve signalen wat betreft de groei in de duurzame sectoren die wij financieren. Triodos Bank heeft een sterke uitgangspositie om een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de Europese duurzame energiemarkt. Ook in andere sectoren die een transitie vergen naar een circulaire economie en sectoren als 'duurzame landbouw en voeding' en 'zorg en welzijn' kan Triodos Bank als financier het verschil maken."

De kredietverlening aan duurzame ondernemers en projecten nam met 7% toe. In het eerste halfjaar van 2014 was dit nog 4%. Een stabiele en gezonde toename van de kredietverlening is cruciaal voor Triodos Bank en draagt rechtstreeks bij aan het verwezenlijken van haar missie. Binnen de hypotheekportefeuille voor duurzame woningen was er in de eerste helft van 2015 zelfs sprake van een stijging van 22%. De toevoeging aan de voorzieningen voor dubieuze debiteuren daalde sterk en bedroeg EUR 1,6 miljoen (EUR 5,2 miljoen in dezelfde periode van 2014). Deze daling bevestigt het gezonde karakter van de kredietportefeuille, en heeft een positieve invloed op de winstgevendheid van Triodos Bank.

Triodos Bank is als eerste pan-Europese bank uitgeroepen tot 'B Corporation'. 'B Corps' zijn bedrijven en instellingen die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving en het milieu, en die voldoen aan strenge criteria. Wat 'fair trade' is voor koffie, is het predicaat 'B Corp' voor ondernemerschap. 'B Corps' willen ondernemers uitdagen om zowel 'de beste in de wereld' te zijn als 'de beste voor de wereld'. De B Corp-beweging is al langer bekend in Noord-Amerika, waar inmiddels zo'n 1.400 bedrijven zijn gecertificeerd. De beweging krijgt nu ook vaste grond onder de voeten in Europa.

In de eerste zes maanden van 2015 steeg het aantal klanten met 48.000, naar een totaal van 578.000. Dit is een toename van 9%. De aan Triodos Bank toevertrouwde middelen, bestaande uit spaargelden, termijndeposito's en tegoeden op betaalrekeningen, groeiden in het eerste halfjaar met 8%, tegen 7% in dezelfde periode in 2014.

In de eerste zes maanden van 2015 bedroeg de netto winst van Triodos Bank EUR 21,9 miljoen. Dat is 91% hoger vergeleken met dezelfde periode in 2014 (EUR 11,5 miljoen). Triodos Bank heeft echter in het eerste halfjaar van 2014 aanzienlijk moeten bijdragen aan de redding van SNS Reaal. Dat drukte de winst van de bank. Zonder de SNS-heffing zou de winstgroei in de eerste helft van 2015 zijn uitgekomen op 35%. Deze groei is voor een belangrijk deel het gevolg van lagere toevoeging aan de voorzieningen voor dubieuze debiteuren in het eerste halfjaar van 2015.

Kapitaalspositie
In het eerste halfjaar van 2015 steeg het eigen vermogen van de bank met 4% naar EUR 729 miljoen. Triodos Bank heeft een Common Equity Tier 1 Ratio (CET1) van 19,3%, wat een belangrijke indicator is voor de solvabiliteit van de bank. De leverage ratio is 8,6%, wat aanmerkelijk beter is dan de 3% die op dit moment algemeen als minimumcriterium voor Europese banken wordt beschouwd.

Fondsen in beheer
Fondsen in beheer bestaat uit twee onderdelen: het vermogen dat door Triodos Private Banking wordt beheerd, en het volume van de Triodos beleggingsfondsen waar Triodos Investment Management het management over voert.

Het door Triodos Investment Management beheerde vermogen nam toe met 9% tot EUR 2,9 miljard. In dezelfde periode in 2014 was sprake van een daling van 4%. Een significant deel van deze groei kwam voor rekening van de Triodos Sustainable Funds (Triodos SICAV I), die een groei realiseerden van 19% gedurende de eerste helft van 2015.

In de eerste helft van 2015 realiseerde Triodos Private Banking, zoals verwacht, een toename van het vermogen in beheer van 9% tot een totaal van EUR 0,9 miljard. In dezelfde periode in 2014 was sprake van een groei van 8%.

Vooruitzichten
Triodos Bank verwacht ook in de tweede helft van 2015 verdere groei - waarmee de bank haar missie waarmaakt om een blijvende en duurzame positieve verandering op ecologisch, sociaal en cultureel vlak te realiseren. Om de groei van de bank in de tweede helft van 2015 te schragen, zullen er ook dit jaar gerichte campagnes plaatsvinden voor het aantrekken van kapitaal. Triodos Bank verwacht in 2015 EUR 60 tot 70 miljoen aan nieuw kapitaal aan te trekken.

Voor de tweede helft van 2015 verwachten wij een gestage groei van toevertrouwde middelen en kredietverlening aan duurzame ondernemers en projecten.

Onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing gelaten, verwacht Triodos Bank voor 2015 een nettowinst tussen de EUR 31 en 35 miljoen. Daarbij houdt de bank rekening met het feit dat de verwachte winst zal worden gedrukt door verplichte bijdragen aan het Nederlandse depositogarantiestelsel en aan het Europese Single Resolution Fund.


Over Triodos Bank
Triodos Bank NV, opgericht in 1980, is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, ecologisch en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en een duurzame samenleving.
Triodos Bank lanceerde het eerste groenfonds en cultuurfonds van Nederland en is wereldwijd een autoriteit op het gebied van microfinanciering in ontwikkelingslanden.
De bank heeft vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland en een agentschap in Frankrijk.

Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values. Een netwerk van 25 toonaangevende duurzame banken. Verenigd in de Global Alliance willen deze banken een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling. www.gabv.org

In 2009 is Triodos Bank verkozen tot duurzaamste bank ter wereld. Deze toonaangevende prijs is toegekend vanwege het leiderschap en de innovatieve kracht die Triodos Bank sinds haar oprichting toont bij het integreren van duurzaamheid in al haar activiteiten. De FT Sustainable Banking Award wordt toegekend door een internationale jury, samengesteld op initiatief van de Financial Times en IFC, onderdeel van de Wereld Bank.

Geplaatst in:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Thomas Steiner, telefoon 030 693 65 20 of 06 534 888 13
E-mail: thomas.steiner@triodos.nl
www.triodos.nl

Triodos Bank N.V.

plaats:
Zeist
website:
http://www.triodos.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234