SNS Bank rapporteert over eerste halfjaar 2015 nettowinst

SNS Bank rapporteert over eerste halfjaar 2015 nettowinst exclusief incidentele posten van Euro 197 miljoen

COMMERCIËLE ONTWIKKELINGEN EERSTE HALFJAAR 2015
- SNS Bank verwelkomt 131.000 nieuwe klanten
- Algehele verbetering van klanttevredenheidsniveaus
- Nieuwe hypotheekproductie stijgt tot Euro 0,9 miljard (+34%); marktaandeel nieuwe particuliere hypotheken licht hoger op 3,8%
- Marktaandeel particuliere hypotheken gebaseerd op totale portefeuille licht gedaald tot 7,1%, als gevolg van hogere aflossingen
- Particuliere spaartegoeden stijgen tot Euro 37,3 miljard (+5%); marktaandeel particuliere spaartegoeden stabiel op 10,7%

FINANCIËLE RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015
- Hogere nettowinst exclusief incidentele posten van Euro 197 miljoen (eerste halfjaar 2014: Euro 154 miljoen), geholpen door een hogere rentemarge en lagere bijzondere waardeverminderingen op leningen
- Gecorrigeerd rendement op eigen vermogen van 12,9% (eerste halfjaar van 2014: 11,4%)
- Fors hogere nettowinst van Euro 244 miljoen (eerste halfjaar 2014: Euro 111 miljoen), onder invloed van eenmalige baten als gevolg van positieve reële waardeveranderingen van hypotheken en daaraan verbonden derivaten
- Licht hogere gecorrigeerde efficiencyratio van 46,6%, als gevolg van stijging in operationele lasten
- Verbetering kredietkwaliteit particuliere hypotheekportefeuille: duidelijke daling in leningen met een betalingsachterstand en lagere nieuwe instroom van leningen in default

KAPITAALRATIO'S 30 JUNI 2015
- Stand-alone Tier 1-kernkapitaalratio van 20,4%, een stijging ten opzichte van ultimo 2014 (18,3%)
- Stijging stand-alone leverageratio tot 4,3% (ultimo 2014: 3,8%)
- Tier 1-kernkapitaalratio op prudentieel geconsolideerde basis lager op 14,1% (ultimo 2014: 15,6%) als gevolg van verwerking boekverlies bij SNS REAAL op verkoop VIVAT Verzekeringen

ONTVLECHTING SNS REAAL EN OVERDRACHT SNS BANK AAN NEDERLANDSE STAAT
- Ontvlechtingsproces SNS Bank, VIVAT Verzekeringen en SNS REAAL in laatste fase
- Verwachte overdracht SNS Bank aan Nederlandse Staat door SNS REAAL

"In het eerste halfjaar van 2015 bleef SNS Bank zich richten op het verbeteren van de dienstverlening aan haar klanten en op het verhogen van de nieuwe hypotheekproductie. Tegen deze achtergrond boekten we positieve commerciële resultaten. In het algemeen verbeterden de klanttevredenheidsniveaus op basis van de Net Promoter Score en steeg de nieuwe hypotheekproductie. De nettowinst nam fors toe en de solvabiliteit van SNS Bank bleef sterk. De aanstaande overdracht van SNS Bank aan de Nederlandse Staat door SNS REAAL holding luidt het einde van het ontvlechtinsproces in, waarmee de basis voor onze stand-alone toekomst wordt gelegd", aldus Maurice Oostendorp, voorzitter van de Directie.

Communicatie SNS Bank N.V.

Chantal van den Berg
corporatecommunicatie@snsreaal.nl
Mobiel: 06 - 51 41 49 69

Hilbert Bredemeijer
corporatecommunicatie@snsreaal.nl
Mobiel: 06 - 13 88 03 81


Investor Relations SNS Bank N.V.

Jacob Bosscha
jacob.bosscha@snsreaal.nl
Telefoon: 030 - 291 42 46

Kagan Köktas
kagan.koktas@snsreaal.nl
Telefoon: 030 - 291 42 47

SNS Bank N.V.

plaats:
Utrecht

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234