'Woonstichting "STEK" zet bewoners Swaenendreef in de kou'

Woonstichting Staedion uit Den Haag, eigenaar van Serviceflat Swaenendreef in Lisse, heeft in een onderonsje met woonstichting STEK uit Lisse het voornemen de Serviceflat Swaenendreef in eigendom over te dragen. Er zijn geen marktpartijen aan te pas gekomen en over de prijsvorming wordt geheimzinnig gedaan. Er zijn minimaal twee marktpartijen die geïnteresseerd zijn in de overname van Swaenendreef, met behoud van het servicepakket en respecterend de afspraken met bewoners, aldus de heer C.M.A. Bosman die bij de gemaakte afspraken betrokken is geweest.

Staedion heeft voorafgaand aan de datum van overdracht aan STEK (1 januari 2016) het voornemen het contract met de Stichting Exploitatie Serviceflat Swaenendreef, onder andere werkgever van alle personeelsleden noodzakelijk voor de overeengekomen dienstverlening, te ontslaan.

STEK is voornemens het predicaat Serviceflat van Swaenendreef af te halen. Dit alles in weerwil van contactuele afspraken met bewoners.
De bewoners, die dachten een rustige oude dag te hebben, komen bedrogen uit. Bewoners hebben bewust gekozen voor de veiligheid en het servicepakket dat Swaenendreef al jaar en dag biedt. Zij staan vanaf 1 januari in de kou!

STEK suggereert dat "als men niet akkoord gaat, dan zorgen wij voor vervangende woonruimte"
Het is niet uitgesloten dat er juridische procedures gaan komen, aldus de heer C.M.A. Bosman.

Noot voor de redactie:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Mr. E. Huisman van De Voort Advocaten. Telefoonnummer 013 466 88 88

Stichting Dienstverlening Serviceflats (SDS)

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234