Drie van de tien Nederlanders vertrouwt zorgverzekeraars niet

Trust Compass Onderzoek: Drie van de tien Nederlanders vertrouwt zorgverzekeraars niet

Zorgverzekeraars worden veel minder vertrouwd dan artsen, zorgverleners en patiëntenverenigingen

Hilversum, 26 augustus 2015 - Drie op de tien Nederlanders spreekt zijn wantrouwen uit over zorgverzekeraars in het algemeen. Op een tienpuntschaal is het gemiddelde vertrouwen in zorgverzekeraars een 5,9. Het contrast met het vertrouwen in artsen en andere zorgverleners is groot (5,9 versus 7,4). Ook patiëntenverenigingen worden veel meer vertrouwd dan zorgverzekeraars (6,9 versus 5,9).
Vergeleken met andere financiële instellingen zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen (gemiddeld 5,4) genieten zorgverzekeraars overigens wel een groter vertrouwen (5,9).
Dit blijkt uit het de eerste editie van het wetenschappelijke onderbouwde Trust Compass Onderzoek 2015 onder zorgverzekeraars; een grootschalig marktonderzoek onder klanten en niet-klanten van zorgverzekeraars. Een gezamenlijk initiatief van Dr. Pauline van Esterik-Plasmeijer, Prof. Dr. W. Fred van Raaij en GfK.

Negatieve publiciteit ondermijnt vertrouwen
Een ruime meerderheid (75%) van de Nederlanders heeft negatieve berichtgeving over zorgverzekeraars in de media opgepikt, waaronder (onduidelijkheden in) contracteren van zorg (66%), beperkte vrije keuze zorgverleners (74%), onredelijkheid zorgverzekeraars naar zorgverleners toe (61%) en hoge financiële reserves bij zorgverzekeraars (72%). Bij 19% van de consumenten is het vertrouwen in zorgverzekeraars hierdoor gedaald. Men heeft vooral minder vertrouwen in de integriteit van zorgverzekeraars, hun competentie en de wijze waarop zij hun maatschappelijke rol invullen.
Negatieve berichtgeving over zorgverzekeraars wordt minder vaak aan de kleinere zorgverzekeraars en vaker aan de grote zorgverzekeraars of 'het systeem' toegeschreven.

Meer vertrouwen in eigen zorgverzekeraar
Het vertrouwen dat Nederlanders hebben in hun eigen zorgverzekeraar (7,3) is veel hoger dan het vertrouwen dat men heeft in zorgverzekeraars in het algemeen (5,9). Het beeld van de eigen zorgverzekeraar wordt naast berichtgeving in de media beïnvloed door de persoonlijke ervaringen met de dienstverlening van de zorgverzekeraar en die zijn overwegend positief.

Geen zorgen om (financiële) stabiliteit zorgverzekeraars
Consumenten bepalen of een zorgverzekeraar het vertrouwen waard is aan de hand van zes verschillende factoren. Deze factoren zijn in volgorde van belangrijkheid: 'integriteit', 'competentie' (beiden 21%), 'waardencongruentie' (dezelfde normen & waarden als de klant) (18%), 'transparantie', 'klantgerichtheid' (beiden 16%) en als laatste 'stabiliteit'(9%).
Nederlanders maken zich geen zorgen over de financiële stabiliteit van zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars scoren voldoende op de belangrijkste factoren 'competentie' en 'integriteit'. Zorgverzekeraars blijven achter wanneer het gaat om 'waardencongruentie', 'klantgerichtheid' en 'transparantie'.

Goed invullen maatschappelijke rol zorgverzekeraars cruciaal voor vertrouwen
Nederlanders vinden het belangrijk dat zorgverzekeraars maatschappelijk betrokken en sensitief zijn, en dat hun gedragingen passen bij hun positie en verantwoordelijkheid in het zorgstelsel. Berichtgeving in de media roept nogal eens het beeld op dat zorgverzekeraars vanuit hun eigen financiële belang handelen en minder vanuit het belang van de patiënt en/of zorgverleners.
Nederlanders vinden dat zorgverzekeraars zich kunnen verbeteren door meer openheid te betrachten over wat er met de premies gebeurt, wat wel en niet vergoed wordt in de polis en door sneller te reageren op vragen van klanten. Daarnaast verwacht men van zorgverzekeraars dat zij meer met klanten meedenken en hen waarschuwen voor mogelijk verkeerde beslissingen.

Duidelijke positionering als restitutieverzekeraar draagt bij aan vertrouwen
Zorgverzekeraars die zich duidelijk en consequent profileren als 'restitutieverzekeraar' (vergoeden alle zorgverleners) worden het meest vertrouwd en hebben daarnaast ook loyalere klanten. Deze restitutie verzekeraars scoren ook hoog op waardencongruentie door de wijze waarop zij invulling geven aan hun maatschappelijke rol als zorgverzekeraar en sluiten beter aan op de normen en waarden van hun klanten. Ook worden zij meer gewaardeerd om hun integriteit, klantgerichtheid en transparantie.

Geplaatst in:

Over Trust Compass Zorgverzekeraars 2015
Het Trust Compass Onderzoek is een gezamenlijk initiatief van Dr. Pauline van Esterik-Plasmeijer, Prof. Dr. W. Fred van Raaij en GfK. Het is uitgevoerd naar banken, verzekeraars en zorgverzekeraars.

Dit onderzoek geeft diepgaand inzicht in de beoordeling van zorgverzekeraars door consumenten op het waarmaken van vertrouwen, de invloed van berichten in de media en persoonlijke ervaringen op het vertrouwen, de determinanten van vertrouwen en de impact van vertrouwen op de klantrelatie.

Een driver-model is ontwikkeld waarmee kan worden vastgesteld welke factoren de consument écht relevant vindt en dus bijdragen aan vertrouwen in zorgverzekeraars. Hiermee levert het Trust Compass sector- en bedrijfsspecifieke sturingsinformatie aan zorgverzekeraars voor het ontwikkelen en aanscherpen van beleid omtrent vertrouwen.

Voor dit onderzoek zijn n=2157 consumenten ondervraagd. Er zijn 23 verschillende zorgverzekeraars beoordeeld in het onderzoek.

Voor meer informatie: www.behavioralfinanceinsights.com

Over GfK
GfK biedt betrouwbare markt- en consumenteninformatie waardoor klanten betere beslissingen kunnen nemen. Over de hele wereld combineren meer dan 13.000 marktonderzoek experts hun passie met de jarenlange onderzoekservaring van GfK. Hierdoor is GfK in staat om wereldwijde inzichten te koppelen aan lokale marktinformatie uit meer dan 100 landen. Door gebruik te maken van innovatieve technologieën, zet GfK big data om in smart data. Hierdoor kunnen onze klanten hun concurrentievoordeel verbeteren en krijgen zij meer inzicht in de keuzes en ervaringen van hun consumenten.
Voor meer informatie: www.gfk.com/nl of volg GfK op Twitter: https://twitter.com/GfK_nl

GfK
Monique Moeskops
Noordse Bosje 13-15
1211 BD Hilversum
Nederland
T: +31 (0)35 6258 404 | M: +31 (0)6 53891 757
monique.moeskops@gfk.com

GfK

plaats:
Hilversum
website:
http://www.gfk.com/nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234