Piet Hein Donner houdt Cleveringa-oratie 2015

Piet Hein Donner bekleedt in het collegejaar 2015-2016 de Cleveringa-leerstoel aan de Universiteit van Leiden. Op 26 november 2015 houdt hij de jaarlijkse Cleveringa-oratie. Hij zal zich in zijn oratie richten op recht, vrijheid en verantwoordelijkheid: hoe die te behouden en te bewaken bij een veranderende betekenis van de staat.

Vice-president van de Raad van State
Mr. Jan Pieter Hendrik (Piet Hein) Donner (1948) is sinds februari 2012 vice-president van de Raad van State. De Raad van State is enerzijds adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur en anderzijds hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. Donner heeft de dagelijkse leiding over dit Hoge College van Staat en is daarin voorzitter van de Afdeling advisering. Hij is niet inhoudelijk betrokken bij de rechtsprekende taak van de Raad van State.

Tien jaar minister
Voordat hij vice-president van de Raad van State werd, is hij vanaf 2002 tien jaar minister geweest. Van 2002 tot 2006 was hij minister van Justitie in de kabinetten Balkenende I en II. Na een half jaar in de Tweede Kamer te hebben gezeten, werd hij in 2007 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in derde kabinet Balkenende. Van oktober 2010 tot december 2011 was hij wederom minister, ditmaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

WRR
Piet Hein Donner volgde een studie Nederlands Recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij studeerde af in 1975 en was daarna werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken en als raadsadviseur bij het ministerie van Justitie. In 1990 trad hij toe tot de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, waarvan hij drie jaar later voorzitter werd. Van 1998 tot 2002 was Donner lid van de Raad van State.

Over de Cleveringa-leerstoel
De Cleveringa-leerstoel is een wisselleerstoel van één jaar en de Cleveringa-hoogleraar houdt zich afwisselend bezig met de Tweede Wereldoorlog of met vraagstukken op het gebied van recht, vrijheid en verantwoordelijkheid. Eerdere Cleveringa-hoogleraren waren onder anderen de historici Michael Ignatieff, Timothy Snyder en Hans Blom, voedselwetenschapper Louise Fresco en Leids bijzonder hoogleraar Job Cohen, destijds burgemeester van Amsterdam.

Voor meer informatie over de Cleveringa-leerstoel kunt u contact opnemen met Inès van Arkel (071 527 3282), adviseur wetenschapscommunicatie van het Bestuursbureau/Afd. Strategische Communicatie & Marketing van de Universiteit van Leiden.
Voor meer informatie over de Raad van State kunt u contact opnemen met mr. Wendy van der Sluijs (070 426 4812 of 06 23 31 75 06), persvoorlichter bij de Raad van State. Daar kunt u ook terecht voor eventuele interviewverzoeken rond de oratie eind november 2015.

Raad Van State

plaats:
Den Haag
website:
http://www.raadvanstate.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234