3M rondt overname van Capital Safety af

3M neemt Capital Safety over, een vooraanstaande leverancier van valbeschermingsmiddelen met de bekende merknamen DBI-SALA(r) en Protecta(r). Samen zullen 3M en Capital Safety een uitgebreider gamma producten en oplossingen bieden aan klanten wereldwijd en zo werknemers helpen veilig huiswaarts te keren en gezonder te leven.

Publieke bedrijfsinformatie:
3M heeft de overname van Capital Safety van KKR afgerond voor een totale netto contante bedrijfswaarde van $2,5 miljard, inclusief de overname van zo'n $0,7 miljard schulden. Capital Safety is een vooraanstaande leverancier van valbeschermingsmiddelen, een van de snelst groeiende veiligheidscategorieën binnen de wereldwijde sector van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De afdeling Persoonlijke Veiligheid van 3M biedt oplossingen voor ademhalings- en gehoorbescherming die de veiligheid van werknemers helpen verbeteren. De onderneming levert ook producten en oplossingen in andere veiligheidscategorieën zoals reflecterende materialen voor hoge zichtbaarheidskleding, beschermende kleding en gezichtsbescherming.

De marktleidende producten van Capital Safety omvatten harnassen, draagtouwen, automatisch terugtrekkende reddingslijnen en gemotoriseerde systemen. De afdeling realiseert een wereldwijde omzet van zo'n $ 430 miljoen.

De overname van Capital Safety zal het platform persoonlijke veiligheid van 3M versterken om zo beter tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen die voortkomt uit de toenemende wettelijke regulatie van werknemersveiligheid in ontwikkelde en opkomende landen. De combinatie van het wereldwijde bereik van 3M met de producten van Capital Safety zal 3M in staat stellen om een uitgebreider aanbod van producten en oplossingen voor persoonlijke bescherming naar meer klanten wereldwijd te brengen.

Op basis van de GAAP-conforme verslaggeving schat 3M dat de overname van Capital Safety de opbrengst per aandeel met $ 0,04 zal verwateren in 2015, wat verrekend zal worden in het derde kwartaal.

De winstverwachting voor 2015 van $7,80 tot $8,00 per aandeel die 3M op 23 juli 2015 vrijgaf, hield geen rekening met de geschatte impact van de aangekondigde overnames van Capital Safety en Polypore Separations Media. De overname van de activiteiten van Polypore Separations Media is op dit moment nog niet afgerond.

Over 3M:
Bij 3M wordt wetenschap toegepast om het leven dagelijks te verbeteren. Met $ 32 miljard omzet, werken onze 90.000 medewerkers wereldwijd samen met klanten en met elkaar. Ontdek meer over de creatieve oplossingen van 3M op 3M.nl en 3M.com/newsroom of 3Mnederland op Facebook en Twitter.

Verklaringen m.b.t. de toekomst:
Dit persbericht bevat informatie m.b.t. de toekomst over de financiële resultaten en prognoses en bedrijfsvooruitzichten van 3M die aanzienlijke risico's en onzekerheden omvatten. U herkent dergelijke verklaringen aan het gebruik van woorden zoals 'verwacht', 'schat', 'voorziet', 'is van plan', 'plant', 'is van mening', 'zal', 'richt zich op', 'voorspelt' en andere woorden en termen met een vergelijkbare betekenis in verband met het bespreken van toekomstige operationele of financiële resultaten of bedrijfsplannen of -vooruitzichten. De volgende factoren kunnen er onder andere voor zorgen dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken: (1) het wereldwijde economische klimaat en de omstandigheden op de wereldwijde kapitaalmarkten en andere factoren buiten de controle van de onderneming, met inbegrip van natuurrampen en andere rampen die invloed hebben op de activiteiten van de onderneming of van haar klanten en leveranciers; (2) de kredietbeoordeling van de onderneming en de kapitaalkosten; (3) concurrentieomstandigheden en klantvoorkeuren; (4) wisselkoersen en schommelingen daarin; (5) de timing en acceptatie door de markt van nieuwe producten; (6) de beschikbaarheid en kosten van aangekochte componenten, materialen, grondstoffen en energie (inclusief olie en aardgas en derivaten daarvan) als gevolg van schaarste, gestegen vraag of verstoringen van het aanbod (inclusief verstoringen veroorzaakt door natuurrampen en andere rampen en gebeurtenissen); (7) de impact van overnames, strategische allianties, desinvesteringen en andere ongebruikelijke gebeurtenissen als gevolg van acties op het gebied van portefeuillebeheer en andere veranderende bedrijfsstrategieën en mogelijke reorganisaties; (8) het genereren van minder productiviteitsverbeteringen dan geschat; (9) onvoorziene problemen met of vertragingen van de gefaseerde implementatie van een systeem voor global enterprise resource planning (ERP), of veiligheidsproblemen en andere verstoringen van de ICT-infrastructuur van de onderneming; en (10) juridische procedures, inclusief belangrijke ontwikkelingen die zich zouden kunnen voordoen in de juridische procedures die worden beschreven in het jaarverslag van de onderneming op Form 10-K voor het jaar dat werd afgesloten op 31 december 2014 en de daaropvolgende kwartaalrapporteringen op Form 10-Q (de 'Verslagen'). Veranderingen in dergelijke veronderstellingen of factoren kunnen significant verschillende resultaten opleveren. Deze factoren worden verder beschreven in de Verslagen onder 'Cautionary Note Concerning Factors That May Affect Future Results' en 'Risk Factors' in deel I, punt 1 en 1A (Jaarverslag) en in deel I, punt 2 en deel II, punt 1A (Kwartaalrapport). De informatie in dit persbericht geldt vanaf de genoemde datum. De Onderneming wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om enige toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht te herzien als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

Perscontact:
Liesbeth Clemens
E-mail: lclemens@mmm.com
Telefoonnummer: +31 (0) 15 782 2285
Mobiel: +31 (0) 6 2343 1597

3M Nederland B.V.

plaats:
Delft
website:
http://www.3M.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234