Wereld Alzheimer Rapport 2015

Op dit moment leven er 46,8 miljoen mensen met dementie wereldwijd. Iedere 3 seconden komt er iemand met dementie bij. In 2030 is dit aantal mensen met dementie bijna verdubbeld tot 74,7 miljoen. Aldus het Wereld Alzheimer Rapport 2015 van Alzheimer Disease International (ADI), de internationale koepelorganisatie waar ook Alzheimer Nederland deel van uitmaakt. Iedere 3.2 seconde komt er een wereldwijd iemand met dementie bij, dat zijn 9,9 miljoen nieuwe gevallen van dementie per jaar. Dit is 30% meer nieuwe gevallen dan werd aangenomen in het laatste ADI rapport van 2009.

Situatie in Nederland - iedere tien minuten iemand met dementie erbij

In Nederland leven momenteel 260.000 mensen met dementie. Dat is 5 x meer dan in 1950. En iedere tien minuten komt er een nieuwe patiënt met dementie bij (ruim 50.000 nieuwe gevallen per jaar). Het rapport geeft aan dat dementie ca. 2% minder vaak voorkomt onder ouderen in West-Europa dan gedacht in 2009. Gea Broekema- Procházka, directeur van Alzheimer Nederland: "Dat is goed nieuws. Onderzoekers denken dat dit komt door een betere gezondheid van Europeanen." Toch voorspelt het rapport ook in Nederland een verdubbeling van het aantal mensen met dementie in 2040. Broekema: "Dat komt door de vergrijzing. De kans dat ouderen dementie krijgen is volgens het rapport inderdaad een paar procent verminderd. Maar het aantal ouderen verdubbelt. Tenzij we een geneesmiddel vinden, hebben we naar verwachting in 2040 meer dan 500.000 mensen met dementie in Nederland."

Over het rapport 2015

Het vandaag gepubliceerde rapport, 'The Global impact of Dementia: An analysis of prevalence, incidence, cost and trends', is het resultaat van onderzoek van King's College in Londen. Het aantal mensen met dementie blijkt wereldwijd zo'n 13% hoger dan in het laatste rapport, van 2009. Dat komt voornamelijk doordat nieuwe onderzoeken aantonen dat dementie niet zo weinig voorkomt in lage- en midden inkomens landen als eerder werd gedacht. Die landen hebben bovendien te maken met een snel groeiende groep ouderen met een steeds hogere levensverwachting. Verwacht wordt dan ook dat in 2050 bijna de helft van alle mensen met dementie in Azië leeft. De kosten voor de zorg groeien overigens nóg harder dan het aantal mensen met dementie."

Kosten

Naast de enorme impact die de ziekte heeft op mensen met dementie en hun naasten heeft het ook grote gevolgen voor de samenleving. De huidige kosten wereldwijd worden momenteel geschat op 818 US$ en zullen naar verwachting over drie jaar reeds 1 triljoen US$ bedragen. In Nederland zijn de kosten voor de ziekte momenteel ruim 5 miljard euro per jaar.

Aanbevelingen

Alzheimer Disease International roept wereldleiders op om dementie bovenaan de gezondheidsagenda te zetten. "Er is veel meer geld nodig voor onderzoek naar preventie, behandeling en mogelijke genezing en de urgentie neemt in rap tempo toe", aldus Marc Wortmann, directeur van ADI. "De stijgende kosten voor zorg voor mensen met dementie is een enorme belasting voor de gezondheidszorg wereldwijd."

21 september Wereld Alzheimer Dag

Het vergroten van kennis over en begrip voor mensen met dementie in de samenleving is ook een van de aanbevelingen in het rapport. Gea Broekema onderschrijft dit: "Zolang dé oplossing nog niet is gevonden moeten wij samen een beweging op gang brengen waarbij meer begrip en hulp vanzelfsprekend is. En daar kan iedereen in deze samenleving een steentje aan bijdragen". De 51 landelijke afdelingen van Alzheimer Nederland brengen momenteel dementievriendelijke organisaties en gemeenten in kaart. Op Wereld Alzheimer Dag, 21 september, kunnen mensen op de website zien waar men speciaal rekening houdt met mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit is een aanloop op de campagne Dementievrienden die Alzheimer Nederland in het kader van Het Deltaplan Dementie ontwikkelt, met steun van het ministerie van VWS. Deze campagne start in 2016.

Voor meer informatie over dit rapport en/of interviews kunt u contact opnemen met Henriëtte Brons, persvoorlichting Alzheimer Nederland:
h.brons@alzheimer-nederland.nl, tel. 030 - 303 25 42

Alzheimer Nederland

plaats:
Amersfoort
website:
http://www.alzheimer-nederland.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234