Veertig procent Nederlanders wil dat burger meebeslist over wetenschap

Veertig procent van de Nederlanders wil dat burgers meebeslissen over wat wetenschappers moeten onderzoeken. En als Nederlanders honderd miljoen euro mogen verdelen over de wetenschap dan krijgt onderzoek naar gezondheidszorg 50 miljoen, natuur en techniek 25 miljoen en de sociale- en geesteswetenschappen ook 25 miljoen. Dit blijkt uit onderzoek van het Rathenau Instituut. Het instituut legde een enquête over wetenschap en wetenschappers voor aan een representatieve steekproef van 800 Nederlanders.

Uit de enquête bleek verder dat 'de wetenschap' op eenzame hoogte staat als het gaat om de vraag hoeveel vertrouwen burgers hebben in verschillende instituties. De wetenschap krijgt voor 'vertrouwen' het rapportcijfer 7. De rechtspraak staat op de tweede plek met een ruime 6. Televisie, vakbonden en kranten balanceren rond de 5,5. De Tweede Kamer, de regering en grote bedrijven sluiten de ranglijst met een 5.

Hooggespannen verwachtingen
De enquête ging ook in op de vraag of burgers verwachten dat de wetenschap hun leven zal veranderen. Uit de antwoorden blijkt dat Nederlanders wel verwachten dat de wetenschap kan zorgen voor een langer en gezonder leven en voor nieuwe technologieën die het leven interessanter maken. De ondervraagden denken echter dat de wetenschap weinig oplossingen biedt voor sociale onderwerpen als inkomensongelijkheid, migratie, werk en privacy.

Uitgebreid rapport volgt
Later in het jaar publiceert het Rathenau Instituut een uitgebreid rapport met meer feiten, cijfers en conclusies. Dat rapport zal ook een internationale vergelijking bevatten en een vergelijking met de enquête die het instituut in 2012 hield.

Over het Rathenau Instituut
Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma's op het gebied van wetenschap en technologie. Het onderzoek naar vertrouwen in de wetenschap sluit aan bij het thema Wetenschap in cijfers uit het werkprogramma van 2015-2016. Het meeste wetenschappelijk onderzoek wordt betaald door de overheid uit publieke middelen. De gevolgen van wetenschappelijke kennis voor de samenleving zijn groot. Het is daarom van belang voor de wetenschap dat burgers vertrouwen hebben in de wetenschap. Het Rathenau Instituut doet daarom geregeld onderzoek naar dit vertrouwen.

Voorpublicatie
Jonge, Jos de. Vertrouwen in de wetenschap. Den Haag, Rathenau Instituut 2015. De publicatie (pdf) staat op de site van het Rathenau Instituut.

Voor meer informatie kunt u terecht bij David Redeker, tijdelijk persvoorlichter: d.redeker@rathenau.nl, tel. 070 - 342 1566 en 06 - 44 588 969

Rathenau Instituut

plaats:
Den Haag
website:
http://www.rathenau.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234