De Boer: Meer ambitie op innovatie en internationalisering

"Nederland is een fantastisch land. Maar als we dat willen blijven voor alle bevolkingsgroepen, jongeren en ouderen, werknemers en ondernemers, kansarmen en middenklasse, dan moeten we meer ambitie tonen op het punt van onze verdienkracht en onze positie in de wereld. De blik van Nederland moet naar buiten gericht zijn. Nederland heeft alles in huis om de meest duurzame en welvarende delta ter wereld te worden. Global challenges voorzien van Dutch Solutions. Maar dan is er wel een extra inspanning nodig op het terrein van innovatie en internationalisering om onze bedrijven en Nederland hiervoor in de juiste positie te krijgen."

Dit stelt Hans de Boer tijdens zijn inleiding vandaag op het Ondernemersdebat van de negende editie van SAIL. Het thema van dit debat is: 'De wind weer in de zeilen! Van een gouden verleden naar een gouden toekomst'.

De aantrekkende economie stemt positief. Ook in de aankomende Miljoenennota ziet VNO-NCW een paar belangrijke winstpunten. "De lastenverlichting is een maatregel die wij als VNO-NCW steeds hebben bepleit." Maar ook wijst De Boer er op dat de ruimte om meer ondernemerschap en banen te creëren vraagt dat we "langdurig boven onze huidige groei uitkomen". "Onze thuismarkt is daarvoor te klein. Groeikansen liggen in meer innoveren om tot nieuwe producten en diensten te komen en deze te verkopen over de hele wereld. Nederlandse bedrijven kunnen een grote rol spelen bij internationale vraagstukken als voedselzekerheid, droge voeten en klimaatoplossingen. De verstedelijking leidt er wereldwijd toe dat in 2030 60% van de wereldbevolking in steden leeft. Als dichtbevolkt land slaagt Nederland er in om een grote economie te vormen. Nederland kan een living lab worden waar de hele wereld ziet hoe een duurzame delta kan functioneren. Dan moet de ambitie voor meer innovatie, ondernemerschap en internationalisering wel ondersteund worden in de komende Miljoenennota".

Nederland is een handelsland, maar we moet constateren dat de bijdrage van de handel aan wat we in Nederland verdienen de afgelopen decennia gelijk is gebleven op 30%, stelt de voorzitter van VNO-NCW. Dat aandeel zal moeten groeien, met Europa als onze springplank. Ook in de Gouden Eeuw was dat zo. De Oostzeehandel lag als "moedernegotie" aan de basis voor onze plek in de wereld.

In de Europese innovatie ranking vormt Nederland een "innovatie-follower' en bevindt zich daarmee net onder de top. Als je kijkt naar het herstel van verschillende EU-landen sinds de crisis van 2008, dan neemt Nederland ook daar een bescheiden middenpositie in. En on de Ease of doing business index van de World Bank staat Nederland op de 27e plaats. Ons land ligt daarmee ver achter bijvoorbeeld de Verenigde Staten (7e), het Verenigd Koninkrijk (8e), Duitsland (14e) en Canada (16e). Ambitie is nodig, groei en daardoor banen en inkomen voor burgers.

Naast een agenda gericht op innovatie en internationalisering, moet Nederland blijven investeren in haar mainports en de nieuwe onzichtbare mainport van Nederland als data- en ICT hub goed benutten voor nieuw ondernemerschap, aldus De Boer.

VNO-NCW

plaats:
Amsterdam

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234