Nieuwe internetsite voorkomt zelfdoding

Heerenveen, 19 augustus 2015

"Suicidepreventie voor Kerken" te Heerenveen heeft een nieuwe internetsite. Hierop staan vrij te gebruiken adviezen hoe om te gaan bij het vermoeden van zelfmoordplannen. Uniek is het overzicht waarin suïcidaliteit wordt ingedeeld in vijf fasen van ernst en wat te doen door betrokkenen in familie, pastoraat of omgeving. Het is een kort en helder overzicht, wat door wie gedaan kan worden, met Do's en Dont's. Hier is grote behoefte aan, omdat zo'n overzicht helemaal nog niet bestond. Deze site is voor iedereen bruikbaar. Er zijn wel sites en ook boeken voor suïcidepreventie maar als je geconfronteerd wordt met een acute situatie is dit veel beter dan een dik boek. Het overzicht heeft zijn nut al bewezen en al mensenlevens gered. Zo kreeg "Suicidepreventie voor Kerken" (afgekort SPVK) bericht van een pastoraal werker, dat de trainingsmiddag had gevolgd en de volgende ochtend een "afscheidstelefoontje" kreeg. Zij realiseerde zich in welke fase dit verontrustende bericht van de suïcidant paste en kon onmiddellijk de juiste actie ondernemen. Eerder zou ze gedacht hebben, zo gaf ze aan, "acht dat loopt wel los" en afwachtend zijn geweest. Door haar actie, volgens de aanwijzingen in het overzicht, werd nu een zelfmoord voorkomen.

Omdat er veel behoefte is aan deskundig advies omtrent het moeilijke onderwerp zelfdoding, heeft Willem van den Berg uit Heerenveen de nieuwe site ontworpen voor "Suicidepreventie voor Kerken". De site biedt praktische en handzame overzichten zoals "Wat kan een pastoraal werker doen?" en "Gespreksadviezen in geval van suïcidaliteit". Van den Berg, betrokken kerklid, is gepensioneerd Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SVP-er) en als GGZ-professional gespecialiseerd in suïcidepreventie.

Tot nu toe waren er alleen christelijke programma's over hulp ná een zelfdoding maar nergens ter wereld een programma voor kerken, dat erop gericht is om suïcide te voorkomen.

De kerk kan een bijzondere rol spelen bij het voorkómen van zelfdoding, omdat voorgangers en ouderlingen de families dikwijls goed kennen. Er is vaak al jarenlang vertrouwd contact en kerken zijn laagdrempelig en goed benaderbaar.

Het trainingsprogramma van "SPVK" wil de deskundigheid binnen de kerken vergroten, niet alleen door aandacht voor het onderwerp te vragen. Maar vooral ook door kennis, kunde en vaardigheden over te dragen. Ook wil SPVK het taboe op zelfmoord doorbreken en zo zelfmoorden voorkomen. Want per dag plegen in Nederland ca. 5 mensen suïcide en doen 50 een poging. Daar staan dan weer minstens ca 250 familieleden omheen, en dat elke dag weer opnieuw.

Het aantal zelfdodingen in Nederland stijgt nog steeds verontrustend. Zelf zodanig dat we van relatief weinig suïcides in ons land in vergelijking met omliggende landen deze dreigen te passeren in aantallen. Ook loopt de suïcidepreventie in Nederland achterop. In kerken en christelijke organisaties is er weinig aandacht voor en overheerst het taboe met ernstige en zeer verdrietige gevolgen. "Suicidepreventie voor Kerken" wil voorzien in de leemte op dit gebied en hoopt hierdoor honderden zelfmoorden per jaar te kunnen voorkomen.

Geplaatst in:

Suïcidepreventie voor Kerken

plaats:
Heerenveen

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234