Nationale DenkTank 2015 over 'Het Leren van de Toekomst' van start

Persbericht Stichting de Nationale DenkTank
Amsterdam, 17 augustus 2015
Nationale DenkTank 2015 gericht op 'Het Leren van de Toekomst'
Het onderwijs in Nederland kan en moet beter. De Nederlandse leerling is niet gemotiveerd, leraren en ouders voelen zich niet betrokken, de lespraktijk is al 50 jaar vrijwel onveranderd en we investeren relatief weinig in de ontwikkeling van het jonge kind. De Nationale DenkTank 2015 gaat vanaf 17 augustus op zoek naar oplossingen voor al deze knelpunten.
Onze leraren moeten aan zoveel regels voldoen dat zij steeds minder betrokken zijn bij de individuele leerling. Deze leerling voelt zich 'checklist-leerling' en is volgens de OECD de minst gemotiveerde van Europa. De mogelijkheden die o.a. ICT ons biedt om slimmer te leren zijn de afgelopen 50 jaar drastisch toegenomen, maar de lespraktijk is vrijwel onveranderd. Onderzoek van o.a. een Nobelprijswinnende econoom toont aan dat al op jonge leeftijd investeren in de ontwikkeling van kinderen een enorm positief effect heeft op kinderen én op de maatschappij, maar in Nederland gebeurt dat nog weinig.
"Er is de laatste tijd veel aandacht voor de noodzaak van verandering in het onderwijs. Nederland doet het niet slecht, maar voor een ambitieuze kenniseconomie nog lang niet goed genoeg," aldus Alexander Rinnooy Kan, lid van de Raad van Advies van de Nationale DenkTank. "Daarom is het zo belangrijk dat de Nationale DenkTank zich dit jaar richt op 'Het Leren van de Toekomst'."
Nationale DenkTank 2015: 24 excellente studenten
De Nationale DenkTank 2015 bestaat uit een team van 24 excellente studenten, met zeer uiteenlopende studieachtergronden: van geschiedenis tot biologie, en van economie tot geneeskunde. Gedurende vier maanden onderzoeken zij 'Het Leren van de Toekomst' vanuit het perspectief van de leerling, de docent en de ouder, maar ze bekijken ook wat de lerarenopleiding, ICT en andere leermiddelen kunnen bijdragen. De Nationale DenkTank brengt eerst de belangrijkste knelpunten in kaart, en komt vervolgens met een heldere visie en concrete oplossingen.
De Nationale DenkTank richt zich zowel in 2015 als in 2016 op het thema 'Het Leren van de Toekomst'. De DenkTank kijkt daarbij naar hoe we leren, niet naar wat we leren. In 2015 ligt de focus op de ontwikkeling van het jonge kind, het primair en voortgezet onderwijs. In 2016 onderzoekt de DenkTank de mogelijkheden voor het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs.

De themapartners van de Nationale DenkTank 2015 zijn: Bernard van Leer Foundation, Ministerie van OCW, Van Dijk Educatie en Windesheim. Zij zijn de hoofdsponsoren van de Nationale DenkTank 2015 en stellen hun expertise ter beschikking gedurende het hele project.

-------------------
FAQ

Wat zijn belangrijke data van de Nationale DenkTank 2015?
Op donderdag 1 oktober 2015 presenteert de Nationale DenkTank 2015 haar analyses tijdens het ExpertForum. Op maandag 7 december 2015 onthult de DenkTank haar visie en innovatieve ideeën tijdens de Eindpresentatie. Aanwezig zijn? Dat kan! Neem contact op met Leonie Blom.

Wie zijn wij?
Stichting de Nationale DenkTank beïnvloedt met onafhankelijke blik, gedegen analyse en innovatieve ideeën, een kritische massa om keuzes te maken die de Nederlandse maatschappij vooruithelpen.

Wat doen wij?
Elk jaar organiseert de stichting een denktank over een maatschappelijke uitdaging. Hiervoor selecteert de stichting ruim twintig excellente masterstudenten, pas afgestudeerden en promovendi met zeer uiteenlopende studieachtergrond. Zij worden geselecteerd op basis van intellectuele capaciteiten, samenwerking, gedrevenheid, creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid.

Welke resultaten hebben wij geboekt?
Voorgaande Nationale DenkTank-edities hebben zich onder andere gericht op de zorg, de verduurzaming van de voedselketen en big data. Deze hebben tot beleidsveranderingen en concrete implementaties van oplossingen geleid. Voorbeelden hiervan zijn: verhogen van de alcoholleeftijd (advies van Nationale DenkTank 2008), oprichting van De Advieswinkel (oplossing van Nationale DenkTank 2013), LINK - Data Science (oplossing van Nationale DenkTank 2014). Kijk op www.nationale-denktank.nl/tijdlijn voor een overzicht van onze impact.

Wie ondersteunen de Nationale DenkTank?
Het werk van stichting de Nationale DenkTank wordt mogelijk gemaakt door een groot aantal publieke en private partijen. Deze structurele partners zijn: Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen University, Technische Universiteit Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Twente, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, McKinsey & Company, THNK: School of Creative Leadership, DesktoptoWork, Europees Instituut, Anderson Elffers Felix, Newcom Research & Consultancy, Stichting de Avond van Wetenschap en Maatschappij, De Issuemakers, SAS, Pixelzebra en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Kijk voor meer informatie op www.nationale-denktank.nl, of neem contact op met: Leonie Blom | 06 10 75 48 20 | l.blom@nationale-denktank.nl

Stichting De Nationale Denktank

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.nationale-denktank.nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234