UNETO-VNI hoopt op behoud kennis en banen Imtech

UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, hoopt dat zoveel mogelijk werkgelegenheid en specialistische kennis van Imtech behouden kan blijven. Voorzitter Titia Siertsema: 'Imtech is één van onze grootste leden. We leven mee met de duizenden werknemers en gezinnen die nu in onzekerheid verkeren. De eerste tekenen zijn hoopgevend; het lijkt erop dat een aanzienlijk deel van de banen gered kan worden. Tegelijkertijd maken we ons zorgen over de impact van het faillissement op andere bedrijven. Veel van onze leden voeren als onderaannemer werkzaamheden uit voor Imtech.'

UNETO-VNI-voorzitter Titia Siertsema benadrukt dat Imtech over veel specialistische kennis beschikt. 'Die kennis kan de sector de komende jaren prima gebruiken. Het perspectief van Imtech-technici op de arbeidsmarkt is dan ook goed. Bovendien is er de nodige belangstelling voor de diverse onderdelen van het bedrijf. Imtech was in de kern een prachtige onderneming met veel hoogwaardige technische kennis. Projecten van Imtech waren vaak paradepaardjes van de installatiesector.'

Siertsema maakt zich zorgen over de consequenties voor leden die als onderaannemer werk voor Imtech hebben uitgevoerd. 'Bij een faillissement staan zij achteraan in de rij van schuldeisers. Het is maar de vraag of zij hun rekeningen nog betaald krijgen. Op dit moment hebben wij nog geen beeld van het aantal leden dat door het faillissement wordt geraakt. Uiteraard zullen wij deze leden waar mogelijk ondersteunen.'

Siertsema rekent op een flexibele en constructieve opstelling bij de banken. 'De curatoren hebben alle medewerking nodig om zoveel mogelijk werkgelegenheid te redden. Ook voor onderaannemers die mogelijk in de problemen raken door het faillissement reken ik op coulance van de banken.'

De voorzitter van UNETO-VNI realiseert zich dat ook opdrachtgevers met lopende projecten in onzekerheid verkeren. 'We hopen dat er zo spoedig mogelijk duidelijkheid komt en lopende projecten met zo min mogelijk vertraging en extra kosten kunnen worden afgerond.'

UNETO-VNI heeft goede hoop dat de inbreng van Imtech binnen de vereniging kan worden gecontinueerd. 'Binnen Imtech werken veel mensen die oog hebben voor het branchebelang. Als die mensen voor de installatiesector behouden blijven, zal ook hun bijdrage aan UNETO-VNI niet verloren gaan.'

Geplaatst in:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:
Dick Reijman 079 325 07 53 / 06 224 116 60
e-mail d.reijman@uneto-vni.nl, www.uneto-vni.nl, www.twitter.com/unetovni

UNETO - VNI

plaats:
Zoetermeer
website:
http://www.uneto-vni.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234