Museon bekijkt op 14 augustus 2015 voorwerpen uit Japanse kampen

Museon Den Haag bekijkt op vrijdag 14 augustus 2015 voorwerpen uit Japanse interneringskampen: actie 'Niet Weggooien!'

Op vrijdag 14 augustus a.s. besteedt het Museon aandacht aan erfgoed van de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Oost Azië. Belangstellenden kunnen vragen stellen over voorwerpen, tekeningen of documenten die zij uit die periode in bezit hebben.

Advies bij uw voorwerpen
Op 14 augustus zijn medewerkers van het Museon van 13.00 tot 17.00 uur beschikbaar om vragen te beantwoorden over voorwerpen, tekeningen en documenten uit de Tweede Wereldoorlog.
De medewerkers kunnen meer vertellen over mogelijke herkomst en over restauratie. Ook geven zij desgewenst advies over schenking of nalating aan een museum of archief. Iedereen met een voorwerp uit de oorlog is welkom, maar speciale aandacht is er voor voorwerpen die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost Azië.

Nationale Collectie
Het Museon beheert in Nederland de belangrijkste collectie kamprelicten uit de Japanse bezetting van Zuidoost Azië. Meer dan 7500 tekeningen, voorwerpen en documenten vormen de levende herinnering van vele duizenden Nederlanders aan de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. De collectie maakt deze belangrijke periode uit de geschiedenis tastbaar voor jongere generaties. Inhoudelijk mist het Museon nog objecten uit de periode waarin de Indonesiërs hun afhankelijkheid bevochten en de Nederlandse regering zich keerde tegen deze vrijheidsstrijd (De Bersiap-periode).
Het Museon is gericht op zoek naar objecten uit deze tijd.

'Niet weggooien': aandacht voor het behoud van historisch materiaal uit de oorlogsjaren.
Het doel van de actie 'Niet weggooien' is om voorwerpen en documenten uit de oorlogsjaren te bewaren voor de toekomst. Nog altijd duiken namelijk bijzondere objecten uit de Tweede Wereldoorlog op. Soms bij een verhuizing, soms bij de verbouwing van een woning of zomaar bij het opruimen van een zolder. Variërend van een stapeltje brieven of foto's, tot dagboeken, documenten of een voorwerp.
Bij de speciale actiedagen van 'Niet Weggooien!' zijn de afgelopen jaren bijzondere voorwerpen ontdekt. Meer informatie is te vinden op www.actienietweggooien.nl. De actie 'Niet Weggooien!' is een initiatief van alle musea, archieven en instellingen die zich met de Tweede Wereldoorlog bezig houden.

Museon, museum voor cultuur en wetenschap
Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie en een interdisciplinaire benadering. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen.

- Einde persbericht -

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Frits van Rhijn 070-3381422 / fvrhijn@museon.nl en Gert-Jan van Rijn 070-3381414 / gjvrijn@museon.nl

Rob de Winter| Communicatiemanager| Communicatie & Marketing
Contact 070-3381 421 | rdwinter@museon.nl
Museon Stadhouderslaan 37 | 2517 HV Den Haag | museon.nl

Museon

plaats:
Den Haag
website:
http://www.museon.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234