Bevel voormalig Ruwaard van Putten ziekenhuis mocht gegeven worden

Zowel de inspecteur voor de Gezondheidszorg als later de minister van Volksgezondheid mocht het (voormalige) Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse een bevel geven om drie cardiologen geen zorg meer te laten verlenen in dit ziekenhuis. Wel had de minister het bevel moeten beëindigen vanaf 17 december 2012 toen de polikliniek cardiologie van het ziekenhuis onder supervisie van externe cardiologen werd heropend. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (12 augustus 2015). De cardiologen waren tegen het bevel van de inspecteur en de verlenging daarvan door de minister in november 2012 in hoger beroep gekomen. Volgens hen had het bevel niet gegeven mogen worden, omdat er geen acuut en ernstig gevaar was voor de veiligheid of gezondheid van de patiënten.

Bevel
Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak mocht de inspecteur het bevel geven omdat uit eigen en extern onderzoek was gebleken dat de cardiologische zorg in het ziekenhuis tekortschoot. De situatie was "dermate ernstig en acuut dat maatregelen moesten worden getroffen om het gevaar voor de veiligheid of de gezondheid te beëindigen". Daarbij speelde een rol dat de raad van bestuur van het ziekenhuis een dag eerder had aangegeven dat hij zelf geen mogelijkheden had om de patiëntveiligheid te waarborgen en verantwoorde zorg te leveren.

Verlenging
De minister mocht het bevel eind november bovendien verlengen, omdat niet aannemelijk was dat de geconstateerde tekortkomingen voor het verstrijken van het bevel zouden zijn weggenomen. Naar het oordeel van Afdeling bestuursrechtspraak waren de tekortkomingen "acuut, ernstig, omvangrijk en structureel van aard" en waren er buiten het bevel geen wezenlijke maatregelen genomen om de situatie te verbeteren.

Herroepen verlengingsbesluit
Op 17 december 2012 werd de polikliniek cardiologie van het ziekenhuis onder supervisie van externe cardiologen heropend, waardoor weer verantwoorde cardiologische zorg werd geleverd. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak was daarmee het acute gevaar voor de patiëntveiligheid geweken. De minister was vanaf dat moment niet meer bevoegd om het bevel te handhaven. Het bevel dient alleen de patiëntveiligheid en mag niet gebruikt worden om de cardiologen voor "onbepaalde tijd van hun beroep uit te sluiten en hen op die manier een beroepsverbod op te leggen". Daarvoor bestaan andere juridische procedures, aldus de hoogste bestuursrechter. De Afdeling bestuursrechtspraak herroept in de uitspraak daarom het verlengingsbesluit van de minister vanaf 17 december 2012.

Achtergrond
De inspecteur startte het onderzoek naar aanleiding van het hoge sterftecijfer op de afdeling cardiologie in 2010. Dat onderzoek bracht tekortkomingen in de cardiologische zorg aan het licht, die uiteindelijk leidden tot het bevel door de inspecteur. Het bevel gold voor zeven dagen en werd eind november door de minister verlengd. Op 24 juni 2013 is het Ruwaard van Putten ziekenhuis failliet verklaard. In augustus 2013 beëindigde de minister het verlengingsbesluit met terugwerkende kracht tot het moment van faillissement. Het ziekenhuis in Spijkenisse heet tegenwoordig Spijkenisse Medisch Centrum.

NOOT VOOR DE REDACTIE:

De volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 201407341/1 is te lezen op www.raadvanstate.nl.

Voor meer informatie over de uitspraak en/of de procedure kunt u contact opnemen met mr. Sabine Heijstek-van Leussen via 070 - 426 4520 of 06 - 52 07 70 00, of mr. Wendy van der Sluijs via 070 - 426 4812 of 06 - 23 31 75 06, persvoorlichters bij de Raad van State.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is hoogste algemene bestuursrechter van het land.

Raad Van State

plaats:
Den Haag
website:
http://www.raadvanstate.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234