Bij de 70ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Indonesië

'Heroverweeg wie held, schuldige of zelfs terrorist was'

Deze week verschijnt het boek 'Mohammed smeekt om genade - Gruwelen van de strijders van Oranje' over martelingen en misdaden tijdens de oorlog in Indie. Op 17 augustus 2015 is het zeventig jaar geleden dat Japan capituleerde in Zuid-Oost Azie.

Nizaar Makdoembaks reconstrueert in zijn nieuwe boek de daden van de 'strijders van Oranje' Hendrik Colijn en Cornelis van den Berg. Beiden kwelden, mishandelden en martelden inlanders tot de dood erop volgde. Deze grove misdaden bezorgden de militair Colijn een heldenstatus terwijl ze voor luitenant Van den Berg een veroordeling door de krijgsraad opleverden.
Wat maakt iemand tot held? Of misdadiger? Of terrorist? Misdaden tegen de menselijkheid verjaren immers niet. Makdoembaks studie roept ongemakkelijke vragen op die smeken om een helder antwoord. Het zou de Nederlandse overheid sieren de eerdere begane misdaden tegen de menselijkheid opnieuw te bezien en tot terroristische daden te bestempelen. Het 'ideale' moment hiervoor? De 70-jarige herdenking van de onafhankelijkheid van Indonesië op 17 augustus 2015.

Anno 21ste eeuw schrikt men in Nederland en de hele wereld op van de afschuwelijke daden, begaan uit naam van de Islamitische staat (IS). Strijders en sympathisanten, ook uit Nederland, roeren zich in het Midden-Oosten en in West-Europa. Zij voltrekken afschuwelijke en barbaarse misdaden. Dit maakt hen zonder uitzondering tot 'terroristen', zo luidt het unanieme oordeel.

Wreedheid op religieuze gronden, in naam van Allah of God, is echter van alle tijden en van alle nationaliteiten. Niet zonder reden spreekt men veelal over een 'heilige oorlog', van christenen tot moslims. De geschiedenis oordeelt over eerdere misdaden tegen de menselijkheid selectiever dan de huidige massale verontwaardiging.
Neem de wandaden begaan de tussen de 17e en 20ste eeuw in de voormalige Nederlandse kolonie Oost-Indië, met een bevolking die voor 75 procent uit moslims bestaat. Als het ging om de Indische tot dwangarbeid veroordeelde gevangenen, overtroffen de KNIL-militairen en ambtenaren elkaar in misdaden tegen de menselijkheid. Onder meer door standrechtelijke executies, martelingen en verkrachtingen.

Boekgegevens
Nizaar Makdoembaks. Mohammed smeekt om genade - Gruwelen van de strijders van Oranje. Uitgeverij de Woordenwinkel 2015. ISBN 978-90-76286-23-5. Prijs: Euro 27

Over de auteur
Nizaar Makdoembaks is arts-onderzoeker en tevens voorzitter van de Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao (SEOC). Van zijn hand verscheen eerder De Aprilmoorden - Berichten vanaf het Kerkhof van de Schade (2012), Hoogste babysterfte van Nederland - Leven aan de onderkant in Amsterdam Zuidoost (2013) en Chinezen gekwetst in Oost en West (2014).

Geplaatst in:

Nizaar Makdoembaks is beschikbaar voor toelichting en/of interviews. Zijn mobiele nummer: 06 537 250 20. Mail: makdo000@planet.nl.

Vereniging Solidariteit Zuid-Oost

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234