Jonge Nederlanders helpen de VN met duurzame ontwikkelingsdoelen

Jonge ondernemende Nederlanders, verenigd in JCI, hebben deze week bij de Verenigde Naties in New York hun bijdrage geleverd aan het vaststellen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de zogenaamde post-2014 ontwikkelingsagenda (de Sustainable Development Goals (SDGs).

Wereldleiders zullen de nieuwe doelen definitief aannemen tijdens een VN-top over de agenda die van 25 tot en met 27 september plaatsvindt. "Deze VN-top kondigt een nieuw tijdperk van duurzame ontwikkeling aan, waarin armoede wordt uitgebannen, welvaart gedeeld, en de grootste oorzaken van klimaatverandering worden aangepakt", schrijft VN secretaris-generaal Ban Ki-moon in een recent statement. "Ook zal de top bijdragen aan een overeenkomst tijdens de COP21 klimaattop in Parijs in december." Deze duurzame ontwikkelingsdoelen volgen op de Milleniumdoelen die waren gericht op het terugdringen van armoede, verbeteren van onderwijs, gezondheid en milieu.

Partnerschap
JCI en de Verenigde Naties hebben een partnerschap waarbij JCI meewerkt en ondersteunt aan het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Hiermee worden bedrijfsleven, overheid en vrijwilligersorganisaties met elkaar verbonden om samen te werken aan bestrijding van armoede, ziekten en economische ontwikkeling.

Nieuwe doelen
Tijdens een speciale conferentie afgelopen week in New York stonden het bereiken van de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen en de samenwerking en verbinding tussen het bedrijfsleven en de verenigde naties centraal. Namens Nederland waren hierbij acht jonge enthousiaste ondernemende professionals, leden van JCI Nederland en vrijwilligers, aanwezig. JCI heeft onder andere gesproken over jeugdwerkloosheid, sociale gelijkheid, opleiding en ondernemerschap en de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Kim Won-SooWoo (onder-secretaris van de Verenigde Naties huidige hoge vertegenwoordiger voor Ontwapening) en Ahmad Alhendawi de Speciaal Gezant voor de Jeugd van de Verenigde Naties, evenals vertegenwoordigers van de VN millenium campaign, VNHabitat, VNWoman, VN Global Compact en VNDispatch waren hierbij aanwezig.
European Business Angel Network
Daarnaast heeft JCI in samenwerking met EDAP (European Business Angel Network) een fonds opgericht om jonge mensen te helpen om lokaal op eigen initiatief projecten te beginnen in hun eigen gemeenschap om bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Deze doelen zijn gericht op het voorkomen van negatieve klimaatverandering, armoede, jeugdwerkloosheid, gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het uitroeien van malaria.
Behaalde doelen
JCI heeft de afgelopen jaren onder andere een succesvolle bijdrage geleverd aan de strijd tegen malaria, een van de millennium development goals van de Verenigde Naties, via de Noting But Nets campagne. Met de organisatie van creatieve projecten hebben 600.000 personen in sub-sahara Afrika een muskietennet ontvangen. Dit net beschermt hen tegen de malariamug. Het net wordt uitgedeeld samen met uitleg en een campagne om aandacht te vragen voor de preventie van malaria. Hiermee is de sterfte als gevolg van malaria gehalveerd. Het millennium doel is daarmee meer dan gehaald. JCI Nederland heeft aan dit doel 80.000 euro bijgedragen.
JCI Nederland zet zich met 2.500 leden inNederland om bij te dragen aan het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Dit doen ze door op lokaal niveau projecten te organiseren die bijdragen aan een positieve verandering in de maatschappij.
Over JCI
JCI (Junior Chamber International) is 55 jaar geleden in Nederland opgericht. JCI Nederland maakt deel uit van een wereldwijd netwerk voor persoonlijke ontwikkeling van circa 170.000 ondernemende mensen tot 40 jaar in meer dan 116 landen. Elk JCI-lid deelt de overtuiging dat we onszelf en de wereld om ons heen moeten verbeteren om blijvende positieve verandering te creëren. JCI heeft als non‐gouvernementele organisatie de hoogste adviesstatus bij de Verenigde Naties. JCI heeft in Nederland ruim 2.500 actieve leden in meer dan 100 gemeenten en werkt samen met onder meer Cordaid en het Nederlandse Rode Kruis. Meer informatie is te vinden op www.jci.nl.

100 jaar JCI
Lokale acties en wereldwijde impact, dat is wat JCI in de afgelopen 100 jaar heeft bereikt. De JCI beweging begon op 13 oktober 1915 in de Verenigde Staten door één actieve burger die een passie voor positieve verandering had. Sindsdien hebben miljoenen andere jonge actieve burgers zich samen verenigd om duurzame impact in hun eigen gemeenschap te creëren. Dit jaar vieren we dat we ons al 100 jaar inzetten voor een betere samenleving en een betere wereld.

Geplaatst in:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Elze Woudstra, via mail: elze.woudstra@gmail.com of telefonisch via 06-42671711.

JCI Nederland

plaats:
De Rijp

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234