Goede resultaten bij tariefdaling

Goede resultaten bij tariefdaling
's-Hertogenbosch, 6 augustus 2015

- Veiligheid: aantal ongevallen met verzuim afgenomen
- Daling tarieven met gemiddeld 3,8% drukt omzet- en winstniveau
- Werkzaamheden aan het net in lijn met langjarig programma
- Bereik van duurzame initiatieven verder vergroot


Peter Vermaat, CEO Enexis:
"Enexis zorgt voor betrouwbare en veilige distributie van energie. Dit is ons bestaansrecht en onze basis voor continuïteit. Als het gaat om onderhoud van en verbeteringen aan onze energienetten, liggen we op schema. Positief voor onze klanten is dat de tarieven per 1 januari 2015 met gemiddeld 3,8% zijn verlaagd. Dit leidt tot een verlaging van onze omzet en het winstniveau waarbij we toch in staat zijn onze aandeelhouders een redelijk rendement te bieden.

Uit de sterke toename van het aantal zonne-installaties blijkt dat de energietransitie aan snelheid wint.
Zo nam in de provincie Groningen in het eerste halfjaar van 2015 het aantal klanten dat teruglevert aan het elektriciteitsnet toe met 59%. Dit voorbeeld toont de noodzaak voor Enexis om de energienetten te beheren in het licht van de energietransitie. Naast betrouwbaarheid is ook duurzaamheid stevig verankerd in onze strategie. Zo hebben we in de afgelopen zes maanden goede progressie geboekt met voorlichtingsprogramma's als Buurkracht en Van Zon Krijg Je Energie, en hebben wij meer mensen bereikt. Hiermee stimuleren we energiebesparing. Ook richten we ons op de ontwikkeling en de vitaliteit van onze medewerkers. Dit maakt langere inzetbaarheid mogelijk.

Bij alles wat we doen is veiligheid prioriteit nummer één. We willen dat elke medewerker elke dag weer veilig thuiskomt. Onze constante focus op veiligheid heeft als resultaat dat er in het eerste halfjaar minder ongevallen met verzuim zijn geweest, conform onze meerjaren doelstelling. Dit stemt positief, maar we zijn er nog niet. Veilig werken blijft de komende tijd een speerpunt in ons beleid."

Voor de kerncijfers, zie bijgaande tabel


Veiligheid: aantal ongevallen met verzuim afgenomen.
Het onderwerp veiligheid heeft prioriteit bij Enexis. Het doel is om in 2017 het aantal ongevallen met verzuim te halveren, ten opzichte van 2013. Met een ongevallenindex van 0,36 in het eerste halfjaar van 2015 (eerste halfjaar 2014: 0,74) zet Enexis een eerste stap richting de realisatie van dit doel.
Om deze positieve trend te bestendigen en verder voort te zetten, continueert Enexis het interne veiligheidsbewustzijnsprogramma.

Daling tarieven met gemiddeld 3,8% drukt omzet- en winstniveau
De omzet is gedaald naar EUR 673,1 miljoen (eerste halfjaar 2014: EUR 696,1 miljoen). De toezichthouder ACM heeft de toegestane omzet verlaagd waardoor Enexis de tarieven met gemiddeld
3,8% heeft verlaagd. Hiernaast zijn de kosten gestegen, met name door een periodieke cao-loonstijging
en hogere kosten voor verbeterprojecten waarvan de baten in de komende jaren worden gerealiseerd.
De nettowinst daalde hierdoor tot EUR 114,8 miljoen euro (eerste halfjaar 2014: EUR 135,7 miljoen).
Een belangrijke stap om in de toekomst verdere kosten te besparen is een rationalisatie van de gebiedsindeling voor netbeheerders. Hiertoe hebben Alliander en Enexis een koop- en verkoopovereenkomst ondertekend voor de ruil van regionale netwerken.

Werkzaamheden aan het net in lijn met langjarig programma
Het is de taak van Enexis ervoor te zorgen dat mensen altijd veilig over energie kunnen beschikken. Daarbij faciliteert Enexis de energietransitie en investeert fors in de energienetten en de uitrol van slimme meters. De transitie naar een meer duurzaam en decentraal energiesysteem lijkt aan snelheid te winnen. In ons verzorgingsgebied is het aantal klanten dat energie teruglevert aan het elektriciteitsnet in de eerste helft van 2015 toegenomen met 25% naar een totaal van circa 100.000. Deze klanten kennen samen een totaal geïnstalleerd vermogen van bijna 500 MW. Enexis past haar net aan op deze decentralisatie van de energievoorziening, bijvoorbeeld door het bijstellen van transformatorstations.

Sinds de start van de aanbieding in 2010 heeft Enexis aan ruim 560.000 huishoudens slimme meters aangeboden. In 95% van deze huishoudens is een slimme meter geplaatst. De jaarlijkse uitvalduur elektriciteit is in het eerste halfjaar afgenomen tot 6,1 minuten (7,4 minuten in de eerste helft van 2014).
De uitvalduur gas nam in diezelfde periode af tot 22 seconden (54 seconden in de eerste helft van 2014).
De in 2015 voorziene werkzaamheden aan het net bedroegen EUR 675,0 miljoen. Hiervan is
EUR 286,2 miljoen gerealiseerd in het eerste halfjaar. De realisatie loopt achter op het schema onder meer door achterblijvende vervangingen van gasleidingen gedurende de wintermaanden.

Bereik van duurzame initiatieven verder vergroot
Enexis geeft invulling aan duurzaamheid als integraal onderdeel van haar strategie. Als partner in de energietransitie heeft Enexis gezorgd voor een verdere verduurzaming van het Enexis-verzorgingsgebied. Onder andere door de toename van het aantal Buurkracht-buurten naar in totaal 83
(50 per 31 december 2014). Daarnaast doen inmiddels 180 scholen mee aan ons programma
Van Zon Krijg Je Energie (75 per 31 december 2014).

Over Enexis
Enexis is het netwerkbedrijf in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland (Noordoostpolder), Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Het bedrijf is belast met de ontwikkeling en aanleg van energiedistributie netwerken (gas en elektriciteit) en het onderhoud en beheer van deze netten. Daarmee is Enexis als schakel tussen de klant en de energieleverancier verantwoordelijk voor de energievoorziening van meer dan 2,7 miljoen klanten.
Enexis heeft 4.300 medewerkers.

Geplaatst in:

Mediarelaties Investor Relations
Jan Bakker Paul Emans
0900 0310 +31 (0) 6 528 464 73
Mediarelaties@enexis.nl paul.emans@enexis.nl

Enexis B.V.

plaats:
’s-Hertogenbosch, 6 augustus 2015
website:
http://www.enexis.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234