NVVE pleit voor gezamenlijk gebruik nieuwe reanimatie cijfers

De NVVE heeft diverse organisaties uitgenodigd voor een rondetafelbijeenkomst over het gebruik van de meest actuele cijfers met betrekking tot reanimatie. Aanleiding is het onlangs gepubliceerde ARREST-onderzoek van het AMC naar de Nederlandse situatie bij reanimatie van ouderen (70+) buiten het ziekenhuis. De vereniging heeft onder andere de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), de Hartstichting, Verenso, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en onderzoekster Steffie Beesems van het AMC uitgenodigd om in gesprek te gaan. Dit initiatief van de NVVE is positief ontvangen. Naar verwachting vindt de bijeenkomst in september plaats.

Doelstelling van dit overleg is te komen tot het gezamenlijk gebruik van correcte cijfers op basis van de resultaten van recent Europees onderzoek, zoals dat van het AMC. Daarnaast moet er een tekst worden opgesteld die duidelijk en in begrijpelijke taal uitlegt wat een 'redelijk tot goede kwaliteit van leven' inhoudt (conform het AMC onderzoek 90% van de overlevenden).

De NVVE blijft zich sterk maken voor de autonome keuze om niet-gereanimeerd te willen worden, maar wil dit uitsluitend doen op basis van correcte informatie met een breed draagvlak.

NVVE

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.nvve.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234