Juweliers beter beschermd in strijd tegen overvallen

Burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb verrichtte begin van de middag samen met Patrick van den Brink, directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) de landelijke aftrap van het "Drop-it" systeem. Door het inslaan van een vitrine bij een juwelier werd gedemonstreerd dat wanneer bij een overval een vitrine wordt ingeslagen, er binnen twee seconden een rolluik naar beneden valt. De buit is hiermee onbereikbaar voor de dader. Twee juweliers in Rotterdam-Zuid hebben de primeur om dit als eerste in Nederland geïnstalleerd te hebben.

"Drop-it" beveiliging voor juweliers
Het Drop-it systeem is een nieuw product dat als buit beperkende maatregel voor extra beveiliging van vitrines zorgt. De vitrines met waardevolle artikelen worden voorzien van een rolluiksysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat, op het moment dat een vitrine wordt ingeslagen of dat een noodknop wordt geactiveerd, er binnen twee seconden een rolluik met hoge snelheid bij alle beveiligde vitrines naar beneden valt waardoor er geen buit meegenomen kan worden.

Aanpak overvallen
Het gaat goed met de aanpak van overvallen. In de eerste 6 maanden van 2015 daalt het aantal overvallen ten opzichte van 2014 met 7%. Het aantal overvallen op juweliers daalt zelfs nog sterker. In 2014 waren er in de eerste 6 maanden nog 15 overvallen, in 2015 zijn dit er nog maar 7 en met de inzet van onder andere "Drop-It" moet dit aantal nog verder omlaag worden gebracht.

Extra voordeel voor juweliers
Juweliers moeten dagelijks hun voorraad uit de vitrines halen en in de kluis stoppen. De vitrines die beschermd worden met Drop-It hoeven niet uit- en ingeruimd te worden. Hiermee bespaart de juwelier dagelijks veel tijd aan het etaleren van de vitrines.

Stimulering vanuit de overheid
Het ministerie van Veiligheid en Justitie is samen met de Federatie Goud en Zilver en Het CCV bezig een actie op te starten, waardoor dit systeem met een substantiële subsidie kan worden aangeschaft. Een belangrijk onderdeel van de aanpak is een scan die door het CCV in iedere winkel wordt gedaan. Patrick van de Brink hierover: "Technische maatregelen zijn, zeker bij juweliers, belangrijk, maar alles valt of staat bij de organisatie. Afspraken dus, ook met medewerkers, over openen en sluiten, geld wegbrengen en omgaan met verdachte situaties. In de genoemde scans komen deze zaken nadrukkelijk aan de orde".

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Federatie Goud en Zilver op 070 - 386 77 77. Via bovenstaand telefoonnummer kunt u tevens foto en videomateriaal opvragen.

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

plaats:
UTRECHT
website:
http://www.hetccv.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234