PMT: Rente baart nog steeds zorgen

De dekkingsgraad van PMT is gestegen van 89,6% in het tweede kwartaal naar 92,2% in het derde kwartaal van 2020. Voornaamste reden hiervan is dat in deze berekening de nieuwe overlevingsgrondslagen zijn verwerkt. Dit heeft een verlagend effect op de verplichtingen van PMT. Ultimo het 3de kwartaal resulteert dit in een vrijval van € 2,152 mld, wat een 2,0%-punt hogere actuele dekkingsgraad met zich meebrengt. Door rentedaling zijn de verplichtingen gestegen. Per saldo zijn de verplichtingen gedaald.

Het vermogen is gestegen met € 2,4 miljard naar € 89,5 miljard. Het afgelopen kwartaal was het beleggingsrendement 2,5%.

Jos Brocken, werknemersvoorzitter PMT: “De dekkingsgraad van PMT is gestegen maar daarmee zijn onze zorgen over de dreigende verlaging van pensioenen van onze deelnemers niet weggenomen. De coronapandemie veroorzaakt grote economische onzekerheid. De aanhoudende lage rente baart ons niet alleen nu maar ook voor de transitiefase naar het nieuwe stelsel zorgen. Het is goed dat Koolmees heeft aangegeven dat hij de noodzaak ziet van een ander financieel toetsingskader tijdens deze fase. Ik hoop dat snel duidelijk is over hoe dat voor de komende jaren ingevuld gaat worden zodat wij onze deelnemers tijdig kunnen informeren en de onrust en onzekerheid weg kunnen nemen. Voor 2021 ligt er al wel een afspraak, namelijk dat we niet hoeven te verlagen bij een dekkingsgraad boven 90%. Of bij PMT de pensioenen verlaagd moeten worden weten we pas begin 2021, als de stand van 31 december 2020 bekend is.“

Belangrijkste kerncijfers derde kwartaal 2020

  • Beleidsdekkingsgraad per 30 september 2020 92,1%.
  • Actuele dekkingsgraad per 30 september 2020 92,2%
  • Positief resultaat op de matchingportefeuille
  • Positieve resultaten op alle onderdelen van de returnportefeuille, met name aandelen
  • Vermogen toegenomen met ca. € 2 miljard tot € 89,5 miljard
  • Pensioenverplichtingen afgenomen met ca. € 0,2 miljard tot € 97,1 miljard
  • Beleggingsrendement derde kwartaal 2020: 2,5%
  • Beleggingsrendement 2020: 5,1%

Geplaatst in:

NOOT VOOR DE REDACTIE

Heeft u vragen n.a.v. dit persbericht dan kunt u contact opnemen met Ria van der Steen, woordvoerder PMT, telefoonnummer 06 18306517 of rvs@bpmt.nl.

OVER PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK

PMT is het grootste marktpensioenfonds van Nederland.
Het fonds werkt voor ongeveer 34.000 ondernemingen, waarin bijna ruim 400.000 werknemers op dit moment een pensioen opbouwen. Tel daarbij op de deelnemers die niet langer een pensioen bij het fonds opbouwen, maar dat voorheen wel deden (bijna 700.000) en de personen die al een uitkering ontvangen (ruim 220.000) en het totaal aantal deelnemers is bijna 1,4 miljoen. De klanten van Pensioenfonds Metaal en Techniek zijn de werkgevers en werknemers in de volgende branches:

- metaalbewerking
- loodgieters- en fitters;
- centrale verwarming;
- elektrotechniek;
- carrosseriebouw;
- autoschadeherstel
- garages;
- motorenrevisie;
- reparatie kantoormachines;
- goud- en zilvernijverheid;
- galvaniserende industrie;
- rijwielen;
- modelmakers;
- isolatie;
- diamantindustrie;
- koeltechniek.

Pensioenfonds Metaal en Techniek

plaats:
Den Haag
website:
http://www.pmt.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234