Tolken weigeren werk voor overheid tegen verplichte dumptarieven

Amsterdam, 9 april 2015 - Tolken weigeren sinds 1 april massaal werk voor opsporingsdiensten, FIOD, douane en andere diensten in het publieke domein, zoals de Marechaussee op Schiphol. De KMAR, die op grote schaal gebruik maakt van telefonische tolken bij de visumcontrole, krijgt de laatste dagen steeds vaker te maken met lange wachttijden omdat er geen tolk beschikbaar is. Aanleiding voor deze actie is de tariefsverlaging die per 1 april is opgelegd aan de tolken, allemaal zzp'er, door TVcN (Tolk- en Vertaalcentrum Nederland), een van de twee grote commerciële bemiddelaars van tolken voor de overheid. Het bedrijf duikt daarmee onder het wettelijk tolkentarief van Justitie.

Beroepsorganisaties vrezen een neerwaartse spiraal die eindigt in een vrijwilligersvergoeding. Sinds 2010 wordt het tolkwerk voor de overheid, een markt van circa 150 miljoen per jaar, via aanbestedingen weggezet bij bemiddelaars. Twee miljoenenbedrijven strijden om deze markt: Concorde en TVcN (onderdeel van ManPower). De overheid formuleert en clustert de aanbestedingen zodanig dat kleinere marktspelers (coöperaties) geen enkele kans op gunning maken. De tolk als zzp'er wordt volledig uitgesloten van mededinging of zelfs maar van inspraak in tariefstelling.

Beroepsverenigingen NGTV en SIGV-Vereniging voeren al jaren fel protest tegen dit beleid, dat leidt tot volledige uitholling van het beroep van gekwalificeerd tolk. SIGV Vereniging heeft manifestaties georganiseerd, petities, overlegd met Ministerie van Veiligheid en Justitie, Raad voor Rechtsbijstand, klacht bij ACM, Tweede Kamer.... zonder resultaat.

Veel tolken zien het nieuwe TVcN-contract met de overheid als de spreekwoordelijke druppel. Daarom weigeren zij sinds 1 april werk van TVcN. De actie is spontaan ontstaan en wordt door steeds meer tolken, in steeds meer talen, overgenomen.
De werkweigering is een noodkreet naar alle betrokken partijen: TVcN, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de afnemers in het publieke domein. Tolken, en met name beëdigd tolken, zijn hooggekwalificeerde kenniswerkers en moeten als zodanig beloond worden.

Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

plaats:
Amsterdam

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234