Onderzoek naar effecten van iPadscholen

De Onderwijs Innovatie Groep (OIG) en het Welten-instituut van de Open Universiteit starten een onafhankelijk onderzoek naar de effecten van de Steve Jobs scholen, ook wel bekend als de iPadscholen. Het concept achter de Steve Jobs scholen is 'onderwijs voor een nieuwe tijd' (O4NT). Over dit concept bestaan veel meningen. Maar de meeste van die meningen lijken niet op feiten te zijn gebaseerd. Dit onderzoek gaat op zoek naar de feiten.

Verwachtingen

Inmiddels zijn er in Nederland 22 Steve Jobs scholen opgericht. Internationaal trekken ze veel belangstelling. Voor- en tegenstanders in binnen- en buitenland laten zich horen. De eerste fase van dit onderzoek brengt in kaart wat het concept Onderwijs voor een nieuwe tijd (O4NT) nu eigenlijk inhoudt, inventariseert welke positieve effecten men wil bereiken en welke negatieve effecten criticasters verwachten. Daarbij gaat het om effecten op bijvoorbeeld, motivatie, zelfvertrouwen, 21st century skills, etc. Op basis van de uitkomsten van deze eerste fase wordt in een vervolgonderzoek onderzocht of die effecten ook daadwerkelijk optreden.

Het ministerie van OCW subsidieert dit onderzoek dat mede op initiatief van O4NT zelf gebeurt. Naast OIG en het Welten-instituut zijn ook HAN iXperium/Centre of Expertise leren met ict en het NIVOZ erbij betrokken. Over een jaar worden de eerste resultaten verwacht.

Voor meer informatie over de Open Universiteit kunt u terecht op onze website: www.ou.nl.

Meer informatie over het Welten-instituut, Onderzoekscentrum voor leren, doceren en professionaliseren vindt u op www.ou.nl/welten-instituut.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marga Winnubst, communicatieadviseur, telefoon 045-5762646 of marga.winnubst@ou.nl

Open Universiteit

plaats:
Heerlen
website:
http://www.ou.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234