Reders tevreden over voornemen nieuw kabinet afsluiten van Green Deal

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) is tevreden over het voornemen van het nieuwe kabinet om met de scheepvaartsector een zogenaamde Green Deal af te sluiten. Het Regeerakkoord vermeldt dat er in de zeescheepvaart nog veel milieuwinst is te behalen. De KVNR zegt haar volle medewerking toe aan het zo snel mogelijk overeenkomen van een Green Deal.

De KVNR streeft naar een verdere verduurzaming van de zeescheepvaart conform het klimaatakkoord van Parijs COP21. Gezien de onmisbaarheid van het zeevervoer voor de mondiale economie, de verwachte verdere groei van de mondiale bevolking en daarmee de mondiale economie zal ook het zeevervoer verder groeien. De milieubelasting moet echter fors naar beneden.

Dit vraagt om een mondiale aanpak waar de IMO nu fors mee aan het werk is. Maatregelen op nationaal niveau kunnen zeer behulpzaam zijn om Nederlandse reders te ondersteunen om hun schepen zo snel mogelijk duurzamer te maken. Een Green Deal zou bestaande knelpunten kunnen aanpakken zodat Nederlandse reders aan de slag kunnen. Veel mogelijke verbeteringen blijven nu uit omdat er geen beloning tegenover staat. Investeringen verdienen zich niet terug en worden dan ook niet gedaan. Verduurzaming kan tevens een versterking van de concurrentiepositie betekenen. 

Een Green Deal zou in de visie van de KVNR vooral effectief zijn wanneer die positieve maatregelen bevat, die reders ondersteunen bij de verduurzaming. Milieuverbeteringen afdwingen door strengere regels kan niet op nationaal niveau. Dat behoort bij de IMO te blijven liggen.

Geplaatst in:

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders

plaats:
Rotterdam
website:
https://www.kvnr.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234