Corona ook opgenomen in gratis erkende RI&E schildersbranche

OnderhoudNL heeft als een van de eerste branches, corona opgenomen in haar erkende branche Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Voor de schilders- en vastgoedonderhoudsbedrijven die de RI&E momenteel al gebruiken, is een handleiding ontwikkeld hoe ze de coronatoevoeging in hun reeds ingevulde RI&E kunnen implementeren. Nieuwe gebruikers van de RI&E zullen tijdens de opleiding, die gratis is voor de leden van OnderhoudNL, direct instructie krijgen hoe ze coronatoevoeging mee kunnen nemen bij het opstellen van hun eigen bedrijfs-RI&E.

Gevaar op de werkplek

In de Arbowet staat dat de werkgever dient te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en daartoe een beleid dient te voeren (artikel 3 Arbowet). Daarnaast legt de werkgever op grond van artikel 5 Arbowet het arbeidsomstandighedenbeleid vast in een RI&E. Deze RI&E bevat een beschrijving van de gevaren en de risicobeperkende maatregelen. Het coronavirus is zo’n gevaar op de werkplek.

Geen juridische status

Het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ en de aanvullende coronahandleiding met werkinstructies van OnderhoudNL gelden niet als vervanger voor de RI&E. Simpelweg omdat beide documenten geen juridische status hebben binnen de arboregelgeving. Werkgevers moeten daarom de risico’s met betrekking tot corona voor de uit te voeren werkzaamheden opnemen in de RI&E, benadrukt de Inspectie SZW. Daar hoort automatisch ook een plan van aanpak bij. Dit is dan ook de reden waarom OnderhoudNL samen met haar sociale partner LBV is overgaan tot opname van corona in de erkende branche RI&E, die tot 2022 gratis is voor de bij OnderhoudNL aangesloten schilders- en vastgoedonderhoudsbedrijven.

Toezicht en handhaving

Het toezicht en de handhaving door Inspectie SZW zijn gericht op het bewerkstelligen van de naleving van deze wettelijke verplichtingen. In ieder zelfstandig geval zal dus vanuit het oogpunt van arbeidsomstandigheden worden gekeken naar de invulling van de verplichtingen door de werkgever. Het is in de eerste plaats aan de werkgever om samen met zijn werknemers invulling te geven aan het beleid.

Koninklijke OnderhoudNL

plaats:
Waddinxveen
website:
https://onderhoudnl.nl/rie

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234