It’s up to you - Erkende interventie tegen cyberpesten

Het beeld over afgewezen anti-pestprogramma's lijkt weinig nuance te kennen: Scholen zouden dergelijke programma's niet moeten gebruiken omdat het kwakzalverij is of zelfs gevaarlijk zou zijn. Echter, niet alle afgewezen programma's kunnen zomaar over één kam geschoren worden. It's up to you is als allesomvattend programma tegen pesten door de erkenningscommissie anti-pestprogramma's afgewezen, maar is door de erkenningscommissie Jeugdinterventies (van o.a. het NJI & RIVM) weer bestempeld als een theoretisch goed onderbouwde interventie (http://www.nji.nl/Pesten-Praktijk-Erkende-interventies). Hoe zit dat precies?

Erkende interventies
Nederland kent meerdere erkenningstrajecten. De erkenningscommissie anti-pestprogramma's heeft programma's beoordeeld of zij als totaalpakket kunnen worden ingezet voor het verminderen en tegengaan van pesten. De erkenningscommissie Jeugdinterventies beoordeelt interventies op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit. It's up to you bestaat uit een interactieve film met één klassikale les over het gebruik van sociale media, en is daarmee vanzelfsprekend geen totaaloplossing tegen pesten. Dat wil echter niet zeggen dat het programma niet kan worden ingezet als een effectief onderdeel van een breder anti-pestprogramma.

It's up to you als onderdeel van een schoolbrede aanpak
Een schoolbrede aanpak tegen pesten is noodzakelijk. Juist omdat It's up to you door de erkenningscommissie Jeugdinterventies als goed onderbouwd is bevonden en zich specifiek richt op cyberpesten, kan het prima passen als onderdeel binnen een gedegen schoolbreed anti-pestprogramma. Het beeld dat alle afgewezen programma's per definitie niet gebruikt moeten worden door scholen verdient daarom nuance.

Ontwikkeling en gebruik
It's up to you is vrijwel het enige erkende programma specifiek gericht op het tegengaan van cyberpesten op de onderbouw van het voortgezet onderwijs en is ontwikkeld met organisaties als Mediawijzer.net, Stichting Mijn Kind Online en de Politie Zuid Limburg. De theoretische grondslag is tot stand gekomen in samenwerking met onderzoekers van o.a. de Open Universiteit en het lectoraat Cybersafety. Het programma wordt dagelijks in 10 à 15 klassen gebruikt door scholen die van mening zijn dat het programma hen ondersteunt in de aanpak tegen cyberpesten. It's up to you heeft geen winstoogmerk en kan door docenten gratis gebruikt worden.

Jongeren zijn onze missie, niet onze markt.

Stichting Reactif

plaats:
Utrecht

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234