Verbeterplan VWS lost rafelige randen van het leven niet op

ActiZ wil verpleeghuiszorg verbeteren, maar vertelt ook het eerlijke verhaal:
Verbeterplan VWS lost rafelige randen van het leven niet op

Vandaag lanceert de staatssecretaris van VWS een plan van aanpak met meer dan 20 concrete maatregelen om de zorg in verpleeghuizen te verbeteren. ActiZ heeft input geleverd voor dit plan en gaat - samen met alle betrokken partijen - aan de slag met deze punten. Maar de brancheorganisatie wil ook het eerlijke verhaal vertellen: dit plan lost niet op dat ouderdom met gebreken komt. Mensen gaan pas naar een verpleeghuis wanneer zij de grip op hun leven zijn verloren door ziekte of dementie en complexe zorg nodig hebben. Ook liefdevolle en adequate zorg lost dat niet op.

ActiZ onderschrijft de kwaliteitsvisie van de staatssecretaris en de speerpunten die in het plan van aanpak worden toegelicht: de cliënt écht in de hoofdrol en ruimte voor de professional om met de cliënt en zijn naasten te bepalen hoe de zorg kan bijdragen aan de kwaliteit van leven in deze laatste fase. Een groot deel van de maatregelen uit het plan is niet nieuw; daar wordt al jaren continue aan gewerkt. ActiZ ziet ook kansen om de komende jaren nieuwe stappen te zetten op het gebied van de kwaliteit in verpleeghuizen. De 200 pilots die in het plan worden genoemd, kunnen laten zien dat de cliëntgerichtheid en de kwaliteit omhoog kan door anders te gaan werken. Het is positief dat de staatssecretaris erkent dat deze vernieuwing van alle partijen, ook de IGZ, een meer ondersteunende rol vraagt.

Haalbaarheid van het plan door stapeling aan acties
Het plan van aanpak dat VWS is veelomvattend, gedetailleerd en gericht op alle betrokkenen: van de zorgmedewerker en de interne toezichthouder tot de cliënten en hun naasten. Ondanks dat de staatssecretaris zelf aangeeft dat kwaliteitsverbetering geen quick fix is, vraagt hij toch om gedurende de tweejarige looptijd van het plan veel activiteiten op te pakken. De maatregelen van dit plan zullen daardoor extra beslag leggen op de tijd van zorgmedewerkers. Medewerkers die door alle veranderingen in de ouderzorg ook al een cultuuromslag moeten doormaken. ActiZ is dan ook bezorgd over de veelheid aan acties en de haalbaarheid van het plan, zeker gezien de relatief korte termijn en het feit dat pas komend voorjaar duidelijk wordt of er geld beschikbaar is om de maatregelen uit te voeren.

Ouderdom komt met gebreken: dat lost dit plan niet op
ActiZ begrijpt dat de staatssecretaris met dit plan antwoord wil geven op de kritische vragen die eind vorig jaar door de Tweede Kamer en door het Nederlandse publiek zijn gesteld naar aanleiding van de negatieve berichten in de pers over de kwaliteit van verpleeghuiszorg. Uiteraard willen de zorgorganisaties zich inzetten om de zorg te verbeteren voor mensen die in een verpleeghuis wonen. Maar zorgorganisaties willen ook eerlijk zijn: dit plan kan een deel van het probleem niet oplossen. En dat is dat oud worden met gebreken komt. De tijd dat iemand relatief gezond in een bejaardenhuis ging wonen, ligt ver achter ons. De doelgroep in verpleeghuizen bestaat uit kwetsbare ouderen, vaak met dementie, die 24 uur per dag zware zorg nodig hebben.

Mensen gaan pas naar het verpleeghuis wanneer zij de grip op hun leven zijn verloren, niet meer zelfstandig kunnen wonen en een complexe zorgbehoefte hebben. Hoe liefdevol en adequaat de verzorging ook is, de ziektes en gebreken die gepaard gaan met ouderdom kunnen we niet voorkomen. Ook niet met dit plan niet op. ActiZ vindt dan ook dat we als maatschappij met elkaar moeten bespreken wat we kunnen en mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Hoe gaan we om met de rafelige randen van het leven? En wat kunnen we als maatschappij van de zorg in verpleeghuizen verwachten? ActiZ is blij dat de staatssecretaris dit onderkent en het maatschappelijk debat opgenomen heeft in zijn plan van aanpak.

Geplaatst in:

Aad Koster, directeur van ActiZ, is graag bereid een reactie te geven op het plan van aanpak van de staatssecretaris van VWS en/of dit persbericht. Dat kan telefonisch, maar ook voor uw microfoon of camera.
Daarvoor kunt u contact opnemen met Bernadet Naber, persvoorlichter van ActiZ, telefoon 06 - 46 08 66 96.

ActiZ

plaats:
Utrecht
website:
http://www.actiz.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234