Bangladesh en Senegal winnen Ambassadeprijs 2014

27 JANUARI 2015 - Nederlandse ondernemers verkiezen de Nederlandse ambassades in Bangladesh en Senegal tot de diplomatieke posten met de best gewaardeerde economische dienstverlening. Hiervoor kregen ambassadeur Gerben Sjoerd de Jong (Bangladesh) en ambassadeur Pieter Jan Kleiweg de Zwaan (Senegal) vandaag in Rotterdam de Fenedex/VNO-NCW en MKB-Nederland Ambassadeprijs uitgereikt op de 'economische dag' van de Ambassadeursconferentie 2015. Uit handen van de voorzitter van Fenedex, Ad van Hamburg, ontving Bangladesh in de categorie grote posten en Senegal in de categorie kleine posten een wereldbol van glas.

Bedrijfsleven toenemend enthousiast over ambassadediensten
De prijs wordt één maal per twee jaar toegekend op basis van een onderzoek onder de leden van VNO-NCW, MKB-Nederland en Fenedex. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat er een duidelijk toenemende tendens is in het gebruik van de dienstverlening van het postennetwerk ('economische diplomatie') door het bedrijfsleven. Economische ondersteuning, het opbouwen van en toegang krijgen tot een lokaal netwerk en ondersteuning in de contacten met de desbetreffende overheid zijn de voornaamste diensten waar het bedrijfsleven gebruik van maakt.

Het enthousiasme over deze hulpverlening blijkt uit een hogere beoordeling dan voorgaande jaren, vorig jaar lag dit rond de 8,5; dit jaar gaat de waardering richting de 9. Ongeveer twee derde van de ondervraagden ziet de toegenomen aandacht voor economische diplomatie terug in de dienstverlening. Daar zit dus nog ruimte voor verbetering.
Fenedex, VNO-NCW en MKB-Nederland hebben altijd gepleit voor het behoud van het postennetwerk. De Nederlandse economie moet immers een belangrijk deel van haar geld in het buitenland verdienen. Deze mening wordt onderbouwd door de ondernemer, die blijk geeft van de wens tot uitbreiding van de economische capaciteit op bestaande posten.

Bangladesh en Senegal
"Een echte handelspost in een van de snelst groeiende markten in Azië", zo luidt het oordeel van de respondenten over de ambassade in Dhaka, Bangladesh. Een betrokken, vriendelijk en benaderbaar coöperatief team daar zorgt voor 'added value' voor zakenmensen en ondernemers.
Op een kleinere ambassade als die in Dakar is een principale rol weggelegd voor de ambassadeur. Uit de lovende woorden van het bedrijfsleven blijkt dat ambassadeur Pieter Jan Kleiweg de Zwaan en zijn team er uitstekend in slagen een proactieve, deskundige en persoonlijke dienstverlening neer te zetten. Het bedrijfsleven geeft aan dat de deskundigheid en de lokale contacten van de ambassade van wezenlijk belang zijn geweest in het doen slagen van hun activiteiten.

Prijs
De Fenedex/VNO-NCW en MKB-Nederland Ambassadeprijs (een glazen wereldbol plus oorkonde) is in 1983 ingesteld om meer aandacht te vragen voor het belang van het economisch werk op de diplomatieke posten, en om de waardering daarvoor tot uitdrukking te brengen.

Over Fenedex
Fenedex is het grootste exportnetwerk van Nederland. De vereniging is in 1954 door en voor het Nederlands internationaal opererende bedrijfsleven opgericht. Fenedex is onafhankelijk en ongesubsidieerd. De organisatie heeft tot doel de Nederlandse export en internationalisatie van het bedrijfsleven te stimuleren en te professionaliseren. Dit gebeurt door middel van kennis- en ervaringsuitwisseling, een uniek netwerk en een hoogwaardig dienstenpakket. Fenedex heeft circa 1.200 leden en duizenden klanten die zij dagelijks verbindt, adviseert, opleidt en waarvan zij de belangen behartigt.

Fenedex | Frannie Flinterman | Tel: +31 (0)70 330 56 70


Over VNO-NCW en MKB-Nederland
VNO-NCW en MKB-Nederland vertegenwoordigt vanuit hun gezamenlijke beleidsbureau het Nederlandse bedrijfsleven en behartigt de belangen van zo'n 125.000 ondernemingen, van groot tot klein in vrijwel alle sectoren van het bedrijfsleven. VNO-NCW en MKB-Nederland lobbyt voor een sterk ondernemings- en vestigingsklimaat in Nederland.

VNO-NCW | Roelf van der Kooij | Tel: +31 (0) 6 512 845 88

VNO-NCW

plaats:
ROTTERDAM

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234