Cobra Museum: bijna 100.000 bezoekers in 2014.2015 jubileumjaar

Cobra Museum: bijna 100.000 bezoekers in 2014. 2015 opent op 18 januari met Collection d'art

2014
- 95.960 bezoekers: Structurele stijging van bezoekcijfers ook zichtbaar in het Cobra Museum voor Moderne Kunst.
- Zakelijk directeur Els Ottenhof: "Investeren in grote tentoonstellingen zoals met de Guggenheim collectie in 2014 is goed geweest voor de positionering van het museum en plaveit de weg voor toekomstige projecten van soortgelijke caliber".
- Artistiek directeur Katja Weitering: "De internationale status van het Cobra Museum is verstevigd waardoor we in 2015 natuurlijker bij grote internationale bruikleengevers aan tafel komen".

In 2014 heeft het Cobra Museum in Amstelveen 95,960 bezoekers ontvangen. Een belangrijk deel van dit aantal was te danken aan de tentoonstelling 'From the Guggenheim Collection to the Cobra Museum', dat bezocht werd door 67.767 bezoekers. Het Cobra Museum voor Moderne Kunst sluit daarmee aan bij een trend van stijgende bezoekcijfers voor kunstmusea en het programmeren van belangwekkende tentoonstellingen. In 2015, het 20 jarige jubileumjaar van het Cobra Museum staan tentoonstellingen gepland met o.a. Arnulf Rainer (vanaf mei) en Joan Miró (vanaf oktober) en is er veel aandacht voor de eigen collectie met ondermeer een experimentele collectiepresentatie van het Deense duo Bank&Rau (vanaf maart). Het museum zal in 2015 tevens een Cobra tentoonstelling presenteren in India en in de Verenigde Arabische Emiraten. Het jubileumjaar opent op 18 januari met Collection d'art anno 1969.

2015
Collection d'art anno 1969

- De geschiedenis van een spraakmakende moderne galerie te zien in het Cobra Museum voor Moderne Kunst vanaf 16 januari.
- Galeriehoudster Cora de Vries creëerde een eigen stijl in haar keuze voor kunstenaars en legde een grote verzameling aan die nu voor het eerst te zien is.
- Mede-samensteller van de tentoonstelling en hofdame honoraire Miente Boellaard-Stheeman: 'Cora de Vries is iemand die ik mis, maar waarmee ik via de kunst die ik bij haar kocht nog steeds in gesprek ben'.
- Trailer film Getuigenissen van Collection d'art
http://www.cobra-museum.nl/content_media/persbericht-20150106.mov

Het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen toont vanaf 16 januari (opening 18 januari) werk uit de collectie van de spraakmakende Amsterdamse galerie Collection d'art (1969-2004). Galerie Collection d'art werd opgericht door Cora de Vries. Eerst een korte periode gevestigd nabij het Spui, waarna men naar een pand aan de Keizersgracht vertrok. Het prachtige door architect Alexander Bodon in 1932 gebouwde pand was decennialang een thuis voor vele kunstenaars, waaronder voormalige Cobra leden en kunstliefhebbers. De beroemde sherryopeningen, de vele debatten en kunstenaarsavonden konden rekenen op een grote schare kunstminnaars en ruime aandacht in de pers.

Bij foto
De beroemde sherryopeningen waren doorgaans druk bezocht. Net zoals de vele debatten en kunstenaarsavonden konden ze rekenen op een grote schare kunstminnaars en ruime aandacht in de pers (hier op de foto nog op de eerste locatie op de Heisteeg 6).
Op de achtergrond het werk Accumulatie uit 1966 van JCJ Vanderheijden dat ook in de tentoonstelling te zien is.
Foto Ronald Hoeben.

Bij Collection d'art ontmoette men elkaar, van toevallige passant tot prinses, van criticus tot koper. Ook kunstenaars werden hier aan elkaar gekoppeld. Van de abstracte Nul-beweging (Schoonhoven, Peeters, Armando), de expressionisten (Appel, Baselitz, Brands, De Kooning) tot aan meer figuratieve schilders zoals Westerik en Benner. Dat had alles te maken met de eigenzinnige keuzes van Cora de Vries. Ze volgde geen strikte kunsthistorische lijnen, hield zich niet aan wat 'en vogue' was, maar creëerde haar eigen moderne kunstverhaal. Daarmee werd Cora de Vries een spraakmakend figuur in de Nederlandse galeriewereld.
Misschien was Cora de Vries echter meer een verzamelaar. Samen met haar man en architect Hans de Vries verzamelde ze werk van al 'haar' kunstenaars. Deze privé-collectie bestaat uit honderden stukken en wordt nu voor het eerst integraal en publiekelijk tentoongesteld. Met werk van Lüpertz, Baselitz, JCJ Vanderheijden, Appel, Brands, Schoonhoven, Freijmuth en vele anderen toont het een prachtige dwarsdoorsnede van moderne kunst in de tweede helft van de vorige eeuw.

Bij foto:
Still uit de documentaire Getuigenissen van Collection d'art. Van links naar rechts.: Bert Reeser Cuperus, Eugenie Brands, Hans Sizoo, Tineke de Groot, Alphons Freijmuth, Miente Boellaard-Stheeman, Paul van Rosmalen.

Het Cobra Museum heeft zich ingespannen om getuigen van Collection d'art (bezoekers, verzamelaars, critici, journalisten en kunstenaars) bij de tentoonstelling te betrekken om op die manier een documentaire aspect toe te voegen aan de tentoonstelling. Miente Boellaard-Stheeman heeft met haar vele verhalen als getuige en koper, het Cobra Museum geholpen met het samenstellen van deze presentatie. Een videoproductie 'getuigenissen van Collection d'art' in de voormalige ruimte van Collection d'art (tegenwoordig is hier Borzo Modern & Contemporary Art gevestigd) werd door het Cobra Museum georganiseerd. Hieraan namen zeven getuigen deel (Hans Sizoo, Miente Boellaard-Stheeman, Eugenie Brands, Alphons Freijmuth, Bert Reeser Cuperus en Paul van Rosmalen), zij haalden samen met gespreksleider en journalist Tineke de Groot herinneringen op aan deze bijzondere plek, aan de galeriewereld in Amsterdam in de jaren '70 en '80 en aan de bijzondere band die zij allen hadden met Cora de Vries. Het geheel is integraal te zien in de tentoonstelling Collection d'art anno 1969. Een trailer hiervan is downloadable op:
http://www.cobra-museum.nl/content_media/persbericht-20150106.mov

Collection d'art anno 1969
Een geschiedenis van een moderne galerie
16 januari t/m 19 april 2015
Opening 18 januari 16:00 uur met spreker Em. Prof. Carel Blotkamp

Wilt u meer weten of wilt u de tentoonstelling voor de opening bezoeken? Dat kan, neem contact op met Eric Wie: e.wie@cobra-museum.nl / 020 5475052 / 06 51967233. U kunt ook een interview aanvragen met Miente Boellaard-Stheeman en/of Katja Weitering, beiden verantwoordelijk voor de tentoonstelling. Bij de tentoonstelling heeft Hans de Vries een boek uitgegeven: Collection d'art / een galerie. Dit boek is te verkrijgen via e.wie@cobra-museum.nl.

Rechtenvrije hi-res beelden van de kunstwerken documentaire foto's (vanaf nu) en de tentoonstelling (vanaf 18 januari) zijn op te vragen via e.wie@cobra-museum.nl

Het Cobra Museum voor Moderne Kunst wordt gesteund door de BankGiro Loterij en de Gemeente Amstelveen. Deze tentoonstelling kwam tot stand dankzij de ruimhartige inzet van Hans de Vries. Dank aan Borzo Modern & Contemporary Art voor het beschikbaar stellen van hun ruimte.

Cobra Museum

plaats:
Amstelveen
website:
http://www.cobra-museum.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234