Keuring vervoer levende dieren

Onlangs heeft de RDW de inrichtingskeuringen van voertuigen die bestemd zijn voor het vervoer van levende dieren, overgenomen van de Voedsel en Waren Autoriteit. Dit is besloten door Landbouwminister Verburg en Verkeersminister Eurlings.

De voertuigen voor vervoer van levende dieren moeten zo zijn ingericht dat onnodig letsel of lijden tijdens het transport zoveel mogelijk wordt voorkomen. Er worden daarom eisen gesteld aan de inrichting, ventilatie, temperatuurbewaking, de watervoorraad en dergelijke. De keuring geldt alleen voor voertuigen waarmee transporten worden gedaan die langer duren dan acht uur.
Met de overname van de inrichtingskeuring van de Voedsel en Waren Autoriteit krijgt de RDW er een nieuwe taak bij. Voor de afgifte van de vervoerdersvergunningen blijft de Voedsel en Waren Autoriteit verantwoordelijk.

Inrichtingskeuringen
Voor de inrichtingskeuringen kunnen de vervoerders terecht bij zes RDW-locaties. Te weten de keuringsstations in Almelo, Den Bosch, Heerenveen, Nieuwegein, Roosendaal en Venlo. Ook containers voor het vervoer van runderen, schapen, geiten, varkens en paardachtigen voor het vervoer van dieren moeten worden gekeurd en gecertificeerd. Voor 1 januari 2008 moeten de vervoermiddelen in Nederland gekeurd worden die een certificaat hebben met een beperkte geldigheid tot januari 2008. Het gaat om zo'n 850 vervoermiddelen.
Voor veeschepen kan de vervoerder alleen terecht bij de afdeling Individueel Keuren Speciaal (IKS) van de RDW in Zoetermeer
De door de RDW afgegeven certificaten zijn conform de Europese verordening 1/2005.

Elke vijf jaar
De keuring worden op verzoek van de eigenaar uitgevoerd. Dit kan ook worden gedaan tijdens de eerste toelating van het voertuig. Het voertuig krijgt, als is voldaan aan de eisen, een certificaat dat vijf jaar geldig is. Elke vijf jaar moet het voertuig voor verkrijgen van een nieuw certificaat opnieuw gekeurd worden. Deze keuring is ook verplicht bij een wijziging aan het voertuig en na een intrekking van het certificaat door een opsporingsdienst.

Meer informatie: http:// vld.rdw.nl

RDW

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234