ThiemeMeulenhoff en VO-content slaan handen ineen

Maatwerk in voortgezet onderwijs dankzij publieke-private samenwerking

ThiemeMeulenhoff en VO-content slaan handen ineen 

ThiemeMeulenhoff en VO-content werken sinds eind 2016 samen met het Doorbraakproject Onderwijs & ICT in het project Leerdoeldenken. Deze unieke samenwerking tussen een publieke en private organisatie maakt verder maatwerk in het voortgezet onderwijs mogelijk, doordat bestaande lesmethodes gecombineerd worden met het open leermateriaal van VO-content. De eerste bevindingen zijn veelbelovend.

Samen met 3 scholen onderzoeken de educatieve uitgever en de stichting van en voor scholen in het voortgezet onderwijs wat er nodig is om leerdoeldenken en curriculumontwikkeling met open en gesloten materiaal mogelijk te maken, zowel technisch als in de onderwijspraktijk. Uitgeverij ThiemeMeulenhoff geeft in het project een aantal pilotscholen de mogelijkheid om hun leerlingen toegang te geven tot onderdelen van een digitale lesmethode. Docenten combineren in hun digitale leeromgeving die onderdelen vervolgens met onderdelen van het open leermateriaal van de Stercollecties van VO-content. Dit doen zij op basis van de leerdoelen die zij vooraf hebben vastgesteld. De door docenten samengestelde lesstof is zo afgestemd op de individuele behoefte van de leerling, de visie van de school en de professionele keuzes van de vaksectie.

 Leerdoelen als uitgangspunt

De pilot maakt deel uit van het project Leerdoeldenken, waarin ThiemeMeulenhoff, VO-content en het Doorbraakproject Onderwijs & ICT samenwerken. Docenten combineren in dit project voor het eerst digitale lesmethodes met open digitaal leermateriaal. Het doel van het project is om leerdoeldenken en curriculumontwikkeling in het voortgezet onderwijs te stimuleren. De organisaties zijn het project eind 2016 gestart vanuit de gedachte dat juist leerdoeldenken en curriculumontwikkeling bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs, omdat zij maatwerk en differentiatie mogelijk maken.

Pilotscholen

Stichting VO-content en ThiemeMeulenhoff onderzoeken samen met 3 pilotscholen wat er nodig is om leerdoeldenken en curriculumontwikkeling met open en gesloten materiaal mogelijk te maken. De individuele vragen en wensen van de scholen staan hierbij centraal. De scholen die in het project participeren zijn het Liemers College in Zevenaar, het Jacob Roelandslyceum in Boxtel en Mavo aan Zee in Den Helder.

In het voorjaar van 2018 gaan de betrokken docenten het gecombineerde leer- en lesmateriaal met hun eigen leerlingen testen in de digitale leeromgeving van hun school. De resultaten zullen worden gedeeld met alle scholen in het voortgezet onderwijs. Ook politiek gezien staan onderwijs en ICT in de belangstelling: op 31 januari spreekt de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over ICT in het onderwijs en leermiddelen.

Over Stichting VO-content

Stichting VO-content werkt samen met scholen in het voortgezet onderwijs aan de geleidelijke overgang naar onderwijzen en leren op maat. Basis hiervoor vormt open en online leermateriaal dat maatwerk mogelijk maakt: de Stercollecties.

Daarnaast helpt Stichting VO-content scholen met extra educatieve programma’s en ondersteuning zoals docententrainingen en managementbegeleiding. De stichting werkt actief aan kennisuitwisseling tussen scholen, om zo een wezenlijke bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering van het voortgezet onderwijs. VO-content werkt als stichting zonder winstoogmerk.

Over ThiemeMeulenhoff

ThiemeMeulenhoff heeft zich in de 225 jaar van haar bestaan ontwikkeld tot een ontwerper van eigentijdse onderwijsleerprocessen. ThiemeMeulenhoff werkt vanuit het motto ‘Samen leren vernieuwen’: om talenten te kunnen laten bloeien, vernieuwt ThiemeMeulenhoff het leren, samen met scholen en docenten. De educatieve uitgeverij wil leerlingen laten leren op een manier die bij ze past en die leren leuker maakt. Zo wordt leerrendement verhoogd en meer uit ieder talent gehaald. Met groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen is ThiemeMeulenhoff een partner voor scholen in Nederland en erbuiten bij het vernieuwen en verbeteren van hun onderwijs.

Over het Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT heeft tot doel om belemmeringen weg te nemen, zodat ict nog slimmer, efficiënter en op grotere schaal inzetbaar wordt. Het is een initiatief van de PO Raad, VO-raad en de ministeries van Economische Zaken en OCW. Kennisnet is penvoerder van het project. Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT werkt mee aan het project Leerdoeldenken met de inzet van projectleiding, opschaling in de sector en als bruggenbouwer in de leermiddelenketen (SLO, Kennisnet en platformleveranciers).

  

Geplaatst in:

Voor vragen over bovenstaand bericht kunt u contact opnemen met de woordvoerders van:

Stichting VO-content
Karen van Herpen
karenvanherpen@vo-content.nl
06 - 83 1812 83

ThiemeMeulenhoff
Renate Boers
r.boers@thiememeulenhoff.nl
Tel. 06 - 51 31 89 26

ThiemeMeulenhoff

plaats:
Utrecht/Amersfoort
website:
https://www.thiememeulenhoff.nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234