ME discrimineert niet

Anil van der Zee was een professioneel danser, tot dat hij het ME/Chronisch Vermoeidheid Syndroom kreeg. Met ME/CVS kun je niet dansen: "Als professioneel balletdanser ben ik vaak genoeg door pijn, koorts of vermoeidheid heen gedanst. Een gezond mens voelt wanneer dat kan. ME/CVS is anders. Daar is niet dapper doorheen te dansen, daar is nauwelijks mee te leven."

ME/CVS discrimineert niet. Iedereen kan het krijgen. Oud én jong, vrouw én man, couch-potato én health-freak. Dus ook een sterke en sportieve man, in de kracht van zijn leven.

Het winnen van NRC Charity Award publieksprijs is een geweldige kans om ME/CVS, en in het bijzonder dit aspect van ME/CVS, in heel Nederland onder de aandacht te brengen!

Met een grote advertentie in NRC Handelsblad start de ME/CVS-Stichting Nederland op donderdag 13 november met een wervingscampagne voor Anil en alle andere 60.000 ME/CVS-patiënten in Nederland.
Die actie, die aandacht, die steun kunnen ze goed gebruiken. ME/CVS is veel meer dan chronisch moe zijn. Mensen met ME/CVS zijn vaak zo uitgeput en ziek dat ze niet of nauwelijks kunnen functioneren. En functioneren is meer dan fietsen en werken, het is boterhammen smeren, de telefoon opnemen, lopen en rechtop zitten.
Mensen met ME/CVS zijn daardoor niet in staat de strijd aan te gaan voor meer erkenning. Door de actie te steunen doen wij dat voor hen. Samen kunnen we onderzoek mogelijk maken, de politiek bereiken, mensen met ME/CVS helpen, en hopelijk ooit beter maken.

Mensen met ME/CVS helpen, informeren en met elkaar in contact brengen. Dat is misschien wel de kortst mogelijke uitleg van waar de ME/CVS-Stichting Nederland voor staat en wat we doen. Maar we doen meer:

- We strijden voor een maatschappij brede erkenning van ME/CVS als een
lichamelijke, ernstige en invaliderende ziekte, die ons allemaal kan treffen.
- We streven ernaar vooruitstrevendheid bij te dragen aan de genezing van
ME/CVS.
- We leveren vanuit ons netwerk een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek.

We werken, met toewijding, onafhankelijkheid, integriteit en een open houding, voortdurend aan het bereiken van onze doelstellingen.

We hopen dat zoveel mogelijk mensen ons hierbij zullen helpen. Met die hulp kunnen we helpen, steunen en streven. En hopelijk ooit weer dansen.

ME/CVS-Stichting Nederland

plaats:
Hilversum
website:
http://www.me-cvs-stichting.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234