Jongeren sluiten verdrag met Kamermeerderheid over duurzaam onderwijs

Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Nederlandse politiek dat jongeren en Kamerleden samen hun handtekening zetten onder een verdrag

DEN HAAG, 20141009 -- Vanmiddag hebben ruim 40 Nederlandse jongerenorganisaties en een meerderheid van de Tweede Kamer hun handtekening gezet onder een verdrag omtrent duurzaamheid in het onderwijs. "Jongeren tonen hiermee initiatief om duurzaamheid structureel onderdeel te maken van het onderwijs, van peuter tot postdoc," aldus Ties Mouwen, Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling.

Dat jongeren niet alleen staan, blijkt uit het draagvlak bij (grote) werkgevers en maatschappelijke organisaties. De afgelopen week hebben zich meer dan 50 partijen gemeld die het verdrag steunen. Jongeren blijken niet alleen in staat om allerlei partijen te verenigen op dit onderwerp, het is bovendien de eerste keer in de geschiedenis van de Nederlandse politiek dat jongeren en Kamerleden samen hun handtekening zetten onder een verdrag.

"Jongeren willen dat het onderwijs hen voorbereidt op de maatschappij waarin zij later werkzaam zullen zijn, daar hoort kennis van duurzaamheid bij," vult Ties Mouwen aan. "Door vaardigheden als systeemdenken structureler terug te laten komen in het curriculum, en te leren over de grote uitdagingen voor onze generatie, komen jongeren dichter bij een duurzame maatschappij te staan."

Het verdrag moet leiden tot een overheid die duurzaamheid in het onderwijs faciliteert en stimuleert en die niet van bovenaf regels dicteert. De Kamerleden zullen ter aanzet hiertoe een motie indienen die de Minister van OC&W vraagt om met een voorstel te komen hoe dit structureel gerealiseerd kan worden.

Bijlagen:
Verdrag
Ondertekenende partijen
Historie
Lokale initiatieven
Quotes
Zie voor deze bijlagen dit persbericht in pdf-format 108.536 bytes op
http://www.nieuwsbank.nl/pers/Jongerenverdrag-Duurzaam-Onderwijs.pdf

Groene Generatie NL

plaats:
DEN HAAG

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234