Zorgcoryfee prof.Pauline Meurs krijgt prijs stimuleren kwakzalverij

De meester Kackadorisprijs 2014 wordt dit jaar uitgereikt aan bestuursvoorzitter van ZonMw Prof. Pauline Meurs.

Zoals bekend is de prijs bestemd voor 'instellingen, personen of ondernemingen die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de verspreiding in daad, woord of geschrift van de kwakzalverij in Nederland'
Prof. dr. Pauline Meurs is een machtig persoon in de Nederlandse gezondheidszorg. Zij is hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en sinds september 2007 voorzitter van ZonMw. Recent is zij aangetreden als voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
Het zelfstandige bestuursorgaan ZonMW werkt in opdracht van het ministerie van VWS en de NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, en verdeelt jaarlijks tientallen miljoenen belastinggelden voor onderzoek in de zorg.
ZonMW, waar Pauline Meurs de eindverantwoordelijkheid draagt, is een recidivist op het gebied van het bevorderen van de kwakzalverij. Het instituut ontving in 2006 de Meester Kackadorisprijs, omdat het een spoedcursus wetenschappelijk onderzoek voor kwakzalvers had georganiseerd. Enig effect heeft deze cursus niet gehad. Het was weggegooid belastinggeld zoals de Vereniging tegen de Kwakzalverij al voorspeld had. ZonMw lijkt niets geleerd te hebben van deze kritiek want zij liet daarna met regelmaat van de klok pro-alternatieve geluiden laten horen. Zo werd dit voorjaar opnieuw belastinggeld verkwist doordat ZonMw een rapport liet schrijven getiteld: Signalement Ontwikkeling en implementatie van evidence-based complementaire zorg. Aan het rapport werd uitsluitend meegewerkt door een aantal notoire pro-alternatief denkende figuren, terwijl ook een paranormaal genezeres bijdroeg. Het Signalement bevat daardoor talloze onjuistheden, laat een schrijnend gebrek aan kennis zien en heeft een unverfroren pro-alternatieve basishouding. Zelfs als HBO-scriptie zou dit rapport een zware onvoldoende krijgen. Het rapport eindigt als volgt: "In dit signalement wordt aanbevolen om te investeren in goed onderzoek. Niet als doel op zich, maar om breed inzicht te krijgen in de evidence voor complementaire zorg". De commissie zag over het hoofd dat aan dergelijk onderzoek in binnen- en buitenland al honderden miljoenen euro's en dollars besteed zijn en dat er nooit iets uit gekomen is. Het is in feite een oproep tot verdere geldverspilling in de zorg.
Het valt Prof. Pauline Meurs die toch beter moet weten, zeer aan te rekenen dat zij de geldverkwistende hersenspinsels van de directie niet heeft weten te beteugelen. Het geeft te denken dat iemand die op zo'n centrale positie in de gezondheidszorg zit tegelijkertijd gespeend blijkt van enig kritisch vermogen voor zo ver het de pretenties van het alternatieve veld betreft. Zij verdient derhalve de Meester Kackadorisprijs 2014 voor bevordering van de kwakzalverij dubbel en dwars.

De prijs zal uitgereikt worden op zaterdag 4 oktober om 13.30 in het gebouw De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, Amsterdam. Daarna volgt een interessant symposium getiteld : Wijsheid uit het Oosten, Aziatische behandelwijzen belicht. :

Informatie bij:
Cees Renckens: 0651187133
Frits van Dam: 06-201616743
secretariaat@kwakzalverij.nl

Vereniging tegen de Kwakzalverij

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.kwakzalverij.nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234