Nieuwe samenwerking tegen stropen van Afrikaanse olifanten

TUI Care Foundation en International Fund for Animal Welfare (IFAW) slaan de handen ineen om het stropen van olifanten te voorkomen. Door slimme technologie kan worden ingegrepen voordat het stropen daadwerkelijk plaats vindt. Hierdoor kunnen mens/dier-conflicten worden vermeden in Nationaal Park Tsavoin Kenya. In IFAW’s innovatieve wildlife project ‘tenBoma’,worden zowel overheden als lokale rangers getraind in het beter voorspellen, anticiperen en reageren op bedreigingen. Mens en dier, maar ook lokale gemeenschappen kunnen daardoor beter worden beschermd.

Technologie en systematische dataverwerking zijn de voornaamste gereedschappen bij de implementatie van het initiatief. Bijvoorbeeld informatie die wordt verzameld onder de lokale bevolking, zoals het melden van ongewone sporen van autobanden dichtbij een dorpje, rook afkomstig van open vuur buiten een dorpje, of het vinden van materiaal dat wordt gebruikt om olifanten te doden. Al deze informatie wordt verzameld in een database en geanalyseerd op systematische patronen. De informatie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om hotspots te identificeren, waar stroperij vaker voorkomt. 

De informatie wordt vervolgens gedeeld met het team ter plaatse, dat de juiste actie kan ondernemen om het stropen te stoppen. De rangers in het veld gebruiken allerhande communicatieapparatuur, zoals GPS, smartphone en radio, die hen in staat stelt om snel en effectief te reageren, stropers te onderscheppen, en gebieden te bereiken waar olifanten in conflict komen met mensen vdoordat zij de oogst vernielen. 

Met Kenya Wildlife Service en Tsavo Trust als partners, verzorgt het initiatief trainingen en mentorschap voor 130 lokale en Kenya Wildlife Service rangers. Zo kunnen zij data in bruikbare info kunnen omzetten en stroperij en incidenten als gevolg van mens/olifant-conflicten voorkomen. 

“Het succes van de tenBoma-aanpak schuilt in het vermogen om traditionele kennis in de lokale gemeenschappen samen te voegen met een systeem van moderne methodieken en technologieën,” zegt Faye Cuevas, senior vice-president IFAW. “TUI Care Foundation stelt ons in staat om de lokale gemeenschappen en rangers te voorzien van spullen waaraan zij dringen behoefte hebben, zoals mobiele telefoons, camera’s en laarzen. Dank zij deze hulp kunnen zij informatie verzamelen over mogelijke bedreigingen voor menen en dieren.”

Het Nationaal Park Tsavo is een van Kenia’s meest bezochte toeristische bestemmingen en biedt een thuis aan ongeveer 12.850 Afrikaanse olifanten. In deze olifantenpopulatie leven op zijn minst elf van de dertig laatste big tuskers (zo genoemd vanwege de grote slachttanden, lang genoeg om tot de grond te reiken). Alle big tuskers worden bedreigd door stroperij, die wordt aangewakkerd door de steeds grotere vraag naar ivoor en door mens/olifant-conflicten ter plekke. 

Cuevas: “State-of-the-art misdaad-onderzoek en training (ondersteund door TUI Care Foundation) voor 40 rangers in Nationaal Park Tsavo, betekent dat de rangers de big tuskers beter kunnen beschermen tegen bedreigingen als stroperij met gifpijlen. Door het efficiënter verzamelen en bewaren van forensisch bewijs op een plaats delict.”

In tegenstelling tot andere reservaten, is Tsavo Nationaal Park niet afgezet met hekken. Het is de natuur van de olifanten dat zij zwerven van park naar park en daardoor in conflict kunnen komen met mensen omdat ze een gebied betreden dat wordt gebruikt door nomaden die rondtrekken met hun vee, zoals de Maasai. Samenwerking en actief betrekken van deze gemeenschappen en volkeren is cruciaal voor de ontwikkeling van een duurzame strategie waarmee olifanten en gemeenschappen kunnen worden beschermd. Leden van vijf lokale gemeenschappen zijn uitgerust met de benodigde strategieën, plannen en middelen waarmee zij proactief en effectief stroperij en olifant/mens-conflicten kunnen bestrijden.  Tegelijkertijd kunnen zij ook  zorgen voor een veilig en vitaal ecosysteem.

Als onderdeel van het TUI olifanten hulpprogramm heeft de TUI Care Foundation sinds de oprichting projecten ondersteund met de mondiale bescherming van olifanten als doel. In Tanzania werden lokale boeren getraind in het beschermen van hun gewassen met olifant-vriendelijke oplossingen. Ook werden ze gestimuleerd om vreedzaam samen te leven met de oeroude olifant. In Thailand ondersteunt de TUI Care Foundation op dit moment lokale ondernemers bij het ontwikkelen van olifanten-vriendelijke locaties, waar bezoekers olifanten in hun natuurlijke omgeving kunnen ervaren. 

Over TUI Care Foundation

Voortbouwend op de gedachte dat toerisme potentieel een force-for-good is, ondersteunt en initieert de TUI Care Foundation partnerschappen en projecten die nieuwe kansen en mogelijkheden creëren voor jonge mensen en bijdragen aan bloeiende gemeenschappen waar ook ter wereld. TUI Care Foundation verbindt reizigers met goede doelen, stimuleert onderwijs, ontwikkeling, training en initiatieven die nieuwe kansen en perspectief bieden aan de jonge generaties, bescherming van de natuurlijke leefomgeving van vakantiebestemmingen, en een duurzame broodwinning in bloeiende bestemmingen waar lokale gemeenschappen de voordelen van toerisme ervaren. TUI Care Foundation werkt globaal en handelt lokaal – het bouwt sterke partnerschappen met lokale en internationale organisaties om betekenisvolle en langdurige impact te genereren. De charitatieve instelling hecht aan transparantie en efficiënt gebruik van fondsen. Om deze reden gaat 100 procent van de donaties naar partners en projecten terwijl alle kosten van de foundation worden gedragen door TUI. TUI Care Foundation is opgericht door TUI en is gevestigd in Nederland.

Over IFAW

Opgericht in 1969. Het International Fund for Animal Welfare (IFAW) is een mondiale non-profit organisatie die zich inzet voor de bescherming van dieren én mensen, en de plek die dieren 'thuis' noemen. IFAW heeft kantoren in vijftien landen en projecten in meer dan 40 landen. IFAW redt en rehabiliteert dieren en laat henze vervolgens weer vrij in hun natuurlijke maar veilige omgeving. Onze campaignersmensen werken daarbij samen met overheden, juridische en politieke experts, lokale gemeenschappen,en wetenschappers met internationaal aanzien. IFAW pioniert met hen op zoek naar blijvende oplossingen voor de meest urgente issues zaken op het gebied van welzijn en bescherming van dieren.

 

Geplaatst in:

TUI Care Foundation 
Christian Rapp, Head of Media Relations
+49 511 – 566 6028
christian.rapp@tui.com

International Fund for Animal Welfare (IFAW)
Annelyn Close, Global Communications Lead – Wildlife Crime
+32 472 01 02 61
aclose@ifaw.org

IFAW

plaats:
Den Haag
website:
https://www.ifaw.org/nederland/frontpage

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234