Bonaire positief over samenwerking KLM

Bonaire en de KLM gaan gezamenlijk inventariseren welke partners - er wordt gedacht aan onder meer ArkeFly, Sky-teamleden zoals Delta, Nederlandse ondernemersorganisaties en ministeries, maar ook Aruba en Curaçao - betrokken kunnen worden bij de uitwerking van de wens om Flamingo Airport en de andere luchthavens in het Caribisch deel van het Koninkrijk te benutten als handelshub tussen Europa en Latijns-Amerika.

Dat is tijdens het werkbezoek dat KLM's CEO Camiel Eurlings afgelopen weekeinde aan Bonaire bracht met de lokale bestuurders afgesproken.

Vorige week riep vicevoorzitter Peter Hartman van Air France-KLM alle betrokken partijen op om de luchthavens in het Caribisch deel van het Koninkrijk ten behoeve van het Nederlandse bedrijfsleven in te zetten als springplank naar de zich sterk ontwikkelende economieën op het Zuid-Amerikaanse continent.

Eurlings heeft dat pleidooi tijdens besprekingen op Bonaire kracht bij gezet. Hij benadrukte het strategisch voordeel dat Nederland heeft door op eigen grondgebied - Bonaire is sinds 2010 een bijzondere Nederlandse gemeente - over een goed geoutilleerde luchthaven te kunnen beschikken. Om het Nederlandse bedrijfsleven daarvan optimaal te laten profiteren, moet er worden geïnvesteerd in onder meer de terminal, het platform en de verkeerstoren van het Bonaireaanse vliegveld.

Het Bestuurscollege van Bonaire reageerde vandaag met teleurstelling op de uitspraak van CEO Jos Nijhuis van Schiphol niet te willen aanhaken bij het initiatief van de KLM om van Flamingo Airport op Bonaire tot hub te ontwikkelen. Door journalisten gevraagd naar een reactie op de oproep van de KLM-top verklaarde Nijhuis er niet voor te voelen om in het project te participeren omdat het vanwege de kleinschaligheid van Bonaire te weinig rendement zou opleveren. Het Bestuurscollege betreurt deze uitspraak: ,,Het is jammer dat de heer Nijhuis zijn aanwezigheid op het nabijgelegen Aruba niet heeft benut om samen met de heer Eurlings en ons nader van gedachten te wisselen, maar op voorhand, zonder zich te verdiepen in de achtergronden van wat de KLM voor ogen staat, afstand neemt. Het Bestuurscollege had van een bedrijf waarvan de Nederlandse Staat meerderheidsaandeelhouder is en dat bovendien een voor 's lands economie cruciale publieke taak is toevertrouwd, anders verwacht, temeer daar Schiphol wel grote investeringen pleegt in verre buitenlanden. Een oproep elkaar te ondersteunen had meer voor de hand gelegen. Nijhuis maakt in ieder geval duidelijk dat er een taak ligt voor de Rijksoverheid"

Het Bestuurscollege benadrukt dat Bonaire volledig achter de visie van de KLM staat. ,,Wij zijn inderdaad een klein eiland, maar dat wil niet zeggen dat wij geen meerwaarde zouden kunnen hebben voor de Nederlandse economie. Wij vormen een ideaal knooppunt op de in economisch opzicht steeds belangrijker wordende route tussen Europa en Latijns-Amerika. Dat is goed voor het Nederlandse bedrijfsleven en voor de bedrijvigheid en dus ook de werkgelegenheid op Bonaire. Wij sluiten ons daarom graag aan bij het initiatief van de KLM en zijn evenzeer bereid om, ondanks onze kleinschaligheid, onze bijdrage te leveren."

Geplaatst in:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Meuwese-Raaff, BASIS Communicatie, PR-representatie Openbaar Lichaam Bonaire: +31 (0)23-5430705, marieke@basiscommunicatie.nl.

Openbaar Lichaam Bonaire

plaats:
Kralendijk

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234