Lyme debat in de Tweede Kamer

LYME DEBAT IN DE TWEEDE KAMER

Burgerinitiatief
In september 2010 werd namens meer dan 70.000 ondertekenaars door de Nederlandse vereniging voor Lymepatiënten (NVLP) een petitie ingediend bij de Tweede Kamer. Donderdag 15 mei a.s. zal de Tweede Kamer zich in een plenaire zitting uitspreken over de in de Lymepetitie genoemde wensen en eisen van Lymepatiënten.

Natuur-organisaties, FNV, GGD Nederland, RIVM en diverse artsen hebben de afgelopen weken aandacht gevraagd voor de gevolgen van een tekenbeet zoals de 'Week van de Teek' of hebben hun steun betuigd en de roep om betere diagnose en behandeling onderschreven.

Wat wil de NVLP
-MEER GELD VOOR ONDERZOEK: Er zal meer geïnvesteerd moeten worden in het ontwikkelen van een betrouwbare test voor alle fasen van de ziekte van Lyme en in wetenschappelijk onderzoek.

-MEER AANDACHT VOOR DIAGNOSTIEK: Patiënten trekken al jarenlang aan de bel over de huidige diagnostische methoden. De patiëntenvereniging constateert dat de helft van de patiënten met voldoende aanwijzingen voor Lyme, door de huidige tests gemist wordt. Dit hoort consequenties te hebben voor de omgang met de diagnostiek, vindt de NVLP. Artsen zouden met de mogelijkheid van fout-negatieve testen in alle fasen van de ziekte rekening moeten houden. Dit gebeurt nu in de praktijk helaas niet.

-AANPASSING VAN DE BEHANDELING: Daarnaast vindt de NVLP het van groot belang dat er bij chronisch zieke patiënten mogelijkheden voor een langere, intensievere behandeling met antibiotica komen.

Maatschappelijke kosten van Lyme
Lyme is een groeiende en steeds vaker ernstige chronische ziekte met hoge maatschappelijke kosten. Het bestrijden van Lyme moet daarom meer aandacht krijgen van de politiek. Met meer kennis en betere behandelingen wordt de bestrijding van de vele gevolgen van Lyme effectiever en kunnen de maatschappelijke kosten in de hand gehouden worden.

- Per jaar worden 1,5 miljoen mensen gebeten door een teek.
- Ca. 20% van de teken is besmet met de beruchte Borrelia bacterie.
- Jaarlijks komen er 76.500 nieuwe Lyme gevallen bij.
- 20 tot 50% van de nieuwe Lyme gevallen wordt niet of te laat opgemerkt en
loopt een groot risico op chronische ziekte.

Artsen zijn regelmatig niet op de hoogte van de verschijnselen en ernst en passen een te rigide medisch beleid toe, daarom wordt de ziekte nog te vaak over het hoofd gezien en onderbehandeld.

TOELICHTING
De bestrijding van Lyme is in Nederland nog volstrekt ontoereikend

- De kennis over Lyme is bij veel artsen gebrekkig, patiënten worden niet altijd serieus genomen of goed onderzocht.

- De behandelingsvoorschriften zijn conservatief. Patiënten blijven soms onbehandeld of worden te kort behandeld en wijken uit naar het buitenland voor zorg op eigen kosten. Slechts een klein deel van de patiënten kan dit betalen.

Ervaringen Lymepatiënten naar de Tweede Kamer
De afgelopen tijd hebben Lymepatiënten hun schrijnende ervaringen met de diagnose en de behandeling van Lyme naar de Tweede Kamer gestuurd. Een ernstig zieke Lymepatiënt heeft, vlak vóórdat ze haar leven beeindigde, de Tweede Kamer een noodoproep gestuurd.

De Lymevereniging ontvangt zelf ook geregeld brieven met dramatische ervaringen. De boodschap komt elke keer op hetzelfde neer: Lyme wordt heel vaak volledig over het hoofd gezien. Artsen herkennen de ziekte niet en varen blind op onbetrouwbare testen. Patiënten krijgen een te korte kuur en geen verdere antibioticabehandeling wanneer de kuur niet afdoende blijkt te zijn. Deze medische missers leiden tot chronische ziekte en herhaaldelijk zelfs tot gezondheidsschade bij patiënten.

Lyme
De ziekte van Lyme is een ernstige infectieziekte, die veroorzaakt wordt door de beet van een teek die, in ca. 20% van de gevallen, besmet is met de Borrelia-bacterie. De ziekte kan een groot aantal verschillende symptomen geven, waaronder aandoeningen in het centraal zenuwstelsel, de gewrichten, het hart, ernstige vermoeidheid, hevige pijnen en symptomen die doen denken aan dementie.
Jaarlijks worden anderhalf miljoen mensen gebeten door een teek. 22% van hen wordt besmet met de Borrelia-bacterie en 5 % krijgt de ziekte van Lyme. Een groot deel van de ziektegevallen wordt tijdig behandeld. Maar bij een ander deel - de schattingen lopen uiteen van 20 tot 50 procent - wordt de besmetting niet of in een laat stadium opgemerkt en blijft daardoor te lang onbehandeld.

Daadkracht
De NVLP verwacht een daadkrachtige aanpak van de Tweede Kamer en het ministerie van VWS. Zoals het er nu aan toegaat, kan het niet. Er moet dringend verandering komen in de bestrijding van de gevolgen van Lyme.

De Lyme vereniging heeft de Tweede Kamer de position paper "Lyme laat niet los" en een lijst met noodzakelijke maatregelen toegestuurd.

U kunt deze opvragen bij:

Miranka Mud: 06 4073 0556 Email: redactie@lymevereniging.nl

Met vriendelijke groet,
Bestuur NVLP

Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten

plaats:
Amersfoort
website:
http://www.lymevereniging.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234