Vrijspraak voor Dr.Servando Isaac Molina Teran Doctor of Chiropractic

Op 11 april 2014 heeft de meervoudige kamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vonnis gewezen en gesteld dat Dr.S.I.Molina Teran in Nederland gerechtigd is om de titel Doctor (Dr.) te voeren omdat Dr.S.I.Molina Teran op 12 januari 2007 in de Verenigde Staten van Amerika de graad van "Doctor of Chiropractic" heeft behaald.

Hiermee is een eind gekomen aan de jarenlange strijd van de Chiropractoren om de hun rechtens toekomende titel Doctor (Dr.) ook in Nederland net als in de rest van de wereld te mogen voeren.

Chiropractie en Manuele therapie zijn specialisaties die tot de fysiothera¬pie behoren en daarop een evidente verdieping vormen.

De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft in 2005 de regels voor de opleiding en de veiligheid van chiropractie vastgelegd en gesteld:
Chiropractic is one of the most popularly used forms of
manual therapie.
(Chiropractie is één van de meest verbreide vormen van manuele therapie)
Al in 1981 heeft de minister van volksgezondheid als regerings-standpunt vastgelegd dat de opleiding tot chiropractor een oplei¬ding geneeskunde met manuele therapie is en dat manuele therapie behoort tot de fysiotherapie.

Ook het Nuffic (2014) waardeert de internationale universitaire chiropractoren diploma's als geneeskunde met manuele therapie.

Over de hele wereld is de chiropractor erkend als Doctor of Chiropractic. De Tweede Kamer der Staten Gene¬raal heeft in 1983 met algemene stemmen (motie Terpstra) aan de regering op¬gedragen om de chiropractie te erkennen.

Chiropractie baseert zich op de beginselen van Hippocrates, de vader van de geneeskunde, die als eerste de waarde van het goed functioneren van de wervelkolom heeft beschreven. Hij zag bijna 2500 jaar geleden al de relatie tussen de wervelkolom en de rest van het lichaam.
"Het is noodzakelijk een grondige kennis
te bezitten van de wervelkolom,
want vele aandoeningen worden
in werkelijkheid veroorzaakt
door een gebrekkigheid daarvan."
(Hippocrates 460-377 v.Chr)

Kantoor mr. Job van Broekhuijze

plaats:
RIDDERKERK

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234