Mezzo: Verstevig en regel positie mantelzorg in de wet

De Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg, Mezzo, pleit voor het wettelijk regelen van de positie en ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers in de Wet langdurige zorg. Mantelzorg mag bovendien niet verplicht worden gesteld. Ook wil Mezzo duidelijkheid over het loket waar mantelzorgers en cliënten straks terecht kunnen met vragen voor hun zorg en ondersteuning. Maandag 14 april brengt Mezzo deze punten naar voren tijdens de hoorzitting over de Wet langdurige zorg.

Mezzo ziet in de Wet langdurige zorg positieve punten. Zo worden Mantelzorgers en zorgvrijwilligers betrokken bij het maken van het zorgplan. Maar dat is meteen ook een groot punt van zorg. Mantelzorgers mogen niet het middel zijn om de zorg voor kwetsbare burgers te regelen. Mezzo voorziet dat de (morele) verplichting voor mantelzorgers toeneemt.
Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers, ook als hun naaste in een zorginstelling is opgenomen, intensief blijven zorgen. Zij houden een groot aandeel in de zorg en hebben expertise en ervaring (94% komt enkele malen per week naar de zorginstelling).
Over deze betrokkenheid wordt in het huidige voorstel te licht gesproken. Bovendien is onduidelijk hoe de ondersteuning voor mantelzorgers wordt geregeld. Mezzo pleit daarom voor helder vastleggen van de betrokkenheid, de eigen positie en de ondersteuning van de mantelzorger in de wet.

Drie zorgwetten: waar is het loket?
In de nieuwe situatie hebben mensen nog steeds te maken met drie zorgwetten, de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Onduidelijk is waar mantelzorgers concreet terecht kunnen voor hun zorg en ondersteuning als de zorgvrager vanuit verschillende wetten zorg ontvangt. Het gevaar is reëel dat mantelzorgers van het ene loket naar het andere worden gestuurd. Dit geldt vooral bij ondersteuning en respijtzorg voor de mantelzorger. Mezzo krijgt hierover nu al signalen, terwijl de nieuwe wetten nog niet eens zijn ingevoerd.
Juist nu de roep om langer en meer voor elkaar te zorgen luider klinkt, verdienen mantelzorgers een steun in de rug, geen belemmerende of onduidelijke regelingen. Maak helder wie verantwoordelijk is voor de ondersteuning van de mantelzorger, voor de logeerhuizen, time-out opvang en dagopvang. Bijvoorbeeld als de mantelzorger niet in dezelfde gemeente woont als de zorgvrager.
Goede ondersteuning van mantelzorgers voorkomt dat zij uitvallen of overbelast raken. Dit wil niemand. Regel dit daarom goed in de Wlz, Wmo en Zvw. Zorg ervoor dat mantelzorgers op eigen wijze kunnen zorgen, naast hun werk en zorg voor hun gezin.

Standpunt en Position Paper
Voor meer informatie over het standpunt en de inbreng van Mezzo tijdens de hoorzitting, zie http://www.mezzo.nl/webwinkel/position_paper_wet_langdurige_zorg/9294.


De feiten over mantelzorg en vrijwilligerszorg
- Iemand met mantelzorgtaken zorgt minstens acht uur per week en/of voor een periode van minimaal drie maanden voor een chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste.
- Nederland telt 3,5 miljoen mensen die hulp geven aan een hulpbehoevende of zieke partner, kind, ander familielid, vriend of buur.
- 2,6 miljoen mantelzorgers verlenen intensief en/of langdurig hulp
- 450.000 mantelzorgers zijn zwaar of overbelast als gevolg van hun mantelzorgtaken
- In Nederland zijn 420.000 vrijwilligers actief in de zorg. 25.000 mensen zijn vrijwilliger voor Vrijwillige Thuishulp, Buddyzorg, Vriendendienst of Georganiseerde Burenhulp
- Zij helpen naar schatting 34.500 hulpbehoevenden en mantelzorgers

Mezzo
80% van de zorg thuis wordt onbetaald gegeven. Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg richt zich samen met haar ruim 330 regionale en lokale lidorganisaties op belangenbehartiging en ondersteuning van mantelzorgers en de vrijwilligerszorg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelies Devilee, persvoorlichter Mezzo, t. 06 15 52 54 42, a.devilee@mezzo.nl.

Mezzo

plaats:
Bunnik
website:
http://www.mezzo.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234