Reactie AFM rapportage 'Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006-2014'

Grondontwikkeling Nederland heeft met belangstelling de AFM rapportage 'Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014' gelezen en wil hier graag op reageren. Wij juichen het zeker toe als deze rapportage een bijdrage levert aan de kwaliteit van de dienstverlening van grondaanbieders en een meer integere en transparante markt. Sterker nog, onze nadrukkelijke wens is dat er een brancheorganisatie met bijbehorend keurmerk wordt opgericht om de grondmarkt beter te reguleren en te professionaliseren.

Ten aanzien van de AFM rapportage is het des te belangrijker om het kaf van het koren te scheiden. Grondontwikkeling Nederland onderscheidt zich in de markt door onze transparante, klantgerichte dienstverlening en hoge grondkwaliteit met realistische rendementsperspectieven. Wij lichten daarom graag toe hoe wij in onze bedrijfsvoering omgaan met de belangrijkste aandachtspunten uit het AFM-rapport.

1. Risico van het product
Wij informeren onze klanten zowel via de website (risicometer) als in persoonlijke gesprekken uitvoerig over de risico's van het investeren in grond.

Zo staan onderstaande belangrijkste risico's van een grondinvestering op onze website:
- Het risico dat er geen bestemmingswijziging plaatsvindt of dat een bestemmingswijziging niet het verwachte waarde verhogend effect op de grondprijs heeft.
- Het risico dat de waarde van de grond daalt of minder rendeert dan verwacht. Bijvoorbeeld ten gevolge van economische factoren als een tegenvallende economische groei, een afname van de vraag naar woon- en bedrijfsruimte, een toename van het aanbod van woon- en bedrijfsruimte, stijgende (hypotheek)rentes, de financierbaarheid van woon- en bedrijfsruimte of veranderingen in (fiscale) wet- en regelgeving.
- Het risico van de beperkte verhandelbaarheid van grond. Grond is niet verhandelbaar via een gereglementeerde markt waardoor de groep van potentiële kopers beperkt is. Dit geeft een beperking in de mate van verhandelbaarheid van de grond. Hierdoor is de kans aanwezig dat investeerders niet op het door hen gewenste moment tegen de door hen gewenste prijs kunnen handelen. Ook is het mogelijk dat, buiten de afwezigheid van de mogelijkheid om op een gereguleerde markt te handelen, geen belangstelling bestaat voor de grond of dat de geboden prijs zo laag is dat de grond zonder rendement of met verlies moet worden verkocht.

2. Vergunningsplicht
De activiteiten van Grondontwikkeling Nederland vallen niet onder een vergunningsplicht. Een investering in grond, zoals wij die aanbieden, wordt namelijk niet aangemerkt als beleggingsobject. Het beheer van de grond wordt namelijk niet door een ander dan de verkrijger uitgevoerd. Wettelijk valt Grondontwikkeling Nederland hiermee buiten de vergunningsplicht. Wij wijzen onze klanten nadrukkelijk op de verplichting dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer van hun aangekochte grond. Laat niet onverlet dat wij ernaar streven om aan alle richtlijnen van de AFM te voldoen op het gebied van o.a. transparantie, deugdelijke bedrijfsvoering en compliance.

3. Verkoopprijs grond
Grondontwikkeling Nederland onderbouwt gedetailleerd de prijs van de aangeboden grond en de potentiële waardestijging bij een bestemmingswijziging. Deze verkoopprijs is voor de klant 'vrij op naam'. Dat wil zeggen dat alle kosten, zoals notariële kosten, kadastrale kosten en courtagekosten door ons wordt gedragen. Er zijn verder geen additionele of verborgen kosten voor de klant. Aan elke relatie presenteren we een zogeheten 'walkthrough' waarin we de rendementsperspectieven en details van elk project realistisch en uitgebreid onderbouwen.

4. Verkooppraktijk
Grondontwikkeling Nederland maakt onder andere gebruik van telefonische verkoop. Daarbij benaderen we uitsluitend personen die hebben aangegeven hiertegen geen bezwaar te hebben. Voordat we tot een koopovereenkomst overgaan, informeren we de klant uitvoerig en gedetailleerd over het project, de risico's en rendementsperspectieven. Klanten krijgen uitgebreid de tijd een eventuele aankoop en alle relevante informatie te overdenken. Onze Compliance afdeling controleert alle afgesloten transacties. Koopovereenkomsten lichten wij uitgebreid toe en leggen wij schriftelijk vast, waarna de leveringsakte van de grond passeert bij de notaris.

Over Grondontwikkeling Nederland
Bij Grondontwikkeling Nederland bieden wij particulieren en bedrijven de mogelijkheid om te investeren in koopgrond om op een rendabele en verantwoorde manier vermogen op te bouwen. Daarbij investeren we alleen in grond waarvan we 100% overtuigd zijn dat de bestemming daarvan binnen korte tijd zal gaan wijzigen. Bovendien hanteren wij strenge criteria bij het aankopen van grond. Door ons zorgvuldig opgebouwde netwerk kunnen we koopgrond aanbieden waaraan concrete potentiële ontwikkelingsplannen ten grondslag liggen. Grondontwikkeling Nederland is in 2011 opgericht door Shandar Kooij en is in drie jaar tijd uitgegroeid tot marktleider van Nederland. Ons kantoor is gevestigd in Alkmaar en wij hebben op dit moment rond de 50 medewerkers in dienst.

Contact
www: grondontwikkelingnederland.nl
mail: info@grondontwikkeling.nl
tel: 0900 - 0343

Geplaatst in:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Grondontwikkeling Nederland, telefoon: 0900 - 0343 of mailen naar: info@grondontwikkelingnederland.nl

Grondontwikkeling Nederland B.V.

plaats:
Alkmaar
website:
http://www.grondontwikkelingnederland.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234