Homburg Invest rondt implementatie herstructureringsplan succesvol af

RECTIFICATIE

Rectificatie op 'Homburg Invest rondt implementatie herstructureringsplan succesvol af' gepubliceerd op 27 maart om 23:59.

C o r r e c t i e: toevoeging in alinea 2 en wijziging in alinea 3, 4 en 6.

Homburg Invest rondt implementatie herstructureringsplan succesvol af

Assets overgedragen aan Geneba Properties N.V.

MONTREAL, 27 maart 2014 - Homburg Invest Inc. ("Homburg Invest" ofwel de "Onderneming") heeft vandaag bekendgemaakt dat zowel het Fourth Amended and Restated Plan of Compromise and Reorganization van Homburg Invest Inc. en Homburg Shareco Inc. als het Restated Plan of Compromise van Homco (61) Realty Fund Limited Partnership ("Homco 61") (samen de "Plannen") succesvol zijn geïmplementeerd krachtens de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act (de "CCAA").

De Plannen zijn geïmplementeerd in overeenstemming met hun voorwaarden en conform de bevelen van het Superior Court van Quebec die de Plannen bekrachtigen. De kern activa van HII zijn overgedragen aan Geneba Properties N.V. ("Geneba"), een closed-end vastgoedbeleggingsmaatschappij zonder aparte beheerder die een vergunning heeft verkregen in overeenstemming met de in de Nederlandse regelgeving geïmplementeerde Europese Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en die onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank opereert. U kunt meer informatie over Geneba vinden op haar website www.geneba.com.

"We zijn zeer verheugd de implementatie van de Plannen bekend te kunnen maken. Het geeft ons veel voldoening om, nu het langlopende en complexe herstructureringsproces zijn einde nadert, crediteuren te kunnen leveren wat hen beloofd is," aldus Jan Schöningh, Chief Executive Officer van de Onderneming.

Certificaten van aandelen in het kapitaal van Geneba zijn toegelaten voor verhandeling op de NPEX, een alternatief handelsplatform in Nederland. Momenteel verwacht Homburg Invest dat de certificaten van aandelen binnen de komende twee weken aan de NPEX-portefeuilles van de respectievelijke houders toegevoegd zullen worden. Deze toevoeging wordt gecoördineerd door Samson Bélair/Deloitte & Touche Inc., de gerechtelijke monitor (de "Monitor") in het kader van de Plannen, in samenwerking met NPEX. Handel in deze certificaten van aandelen zal de eerste negentig (90) dagen na de oorspronkelijke distributie van de certificaten van aandelen niet mogelijk zijn, een en ander als voorzien in de Plannen.

In de Plannen is tevens ruimte voor de uitkering van cashpools, bestaande uit contanten en opbrengsten voortvloeiende uit de verkoop of liquidatie van bepaalde non-core assets van HII, aan bepaalde getroffen crediteuren van HII en Homco 61. De Monitor is verantwoordelijk voor dergelijke uitkeringen, mits de vereiste fiattering van de overheid is verkregen. Meer informatie over deze uitkeringen zal beschikbaar worden gesteld op de website van de Monitor: http://www.deloitte.com/ca/homburg-invest.

HII heeft een aanvraag ingediend om niet langer een rapporterende uitgevende instelling te zijn in alle Canadese provincies en gebieden. Indien een dergelijke vrijstelling wordt toegekend door de relevante Canadese effectentoezichthouders zal HII in geen enkel rechtsgebied van Canada een rapporterende uitgevende instelling of equivalent daarvan meer zijn. Naar aanleiding van de implementatie van de Plannen is HII verenigd met bepaalde gerelateerde entiteiten. De verenigde entiteit gaat verder onder de naam 1810040 Alberta Ltd.

Meer informatie over het CCAA-herstructureringsproces is te vinden op de website van de Onderneming (http://www.homburginvest.com/) en op de website van de Monitor (http://www.deloitte.com/ca/homburg-invest).

Voor meer informatie neemt u contact op met Cohn & Wolfe Benelux.

Contactpersonen:
Heleen Jansen, heleen.jansen@cohnwolfe.nl, 06 21 576 153
Ruud Berendsen, ruud.berendsen@cohnwolfe.nl, 06 39 790 694

Cohn & Wolfe Benelux

plaats:
MONTREAL
website:
http://www.cohnwolfe.com

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234