Uitzendbranche ontwikkelt app ter bestrijding discriminatie

Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) heeft in samenwerking met de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en Add-App BV een Continuous Learning App ontwikkeld. De app brengt bestaande kennis en bewustwording rondom diversiteit en discriminatie eigentijds en spelenderwijs onder de aandacht van intercedenten.

Discriminatie op de arbeidsmarkt is een hardnekkig fenomeen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) meldde vorige maand dat in het afgelopen jaar een kwart van de Nederlanders een voorval heeft meegemaakt waarbij ze discriminatie hebben ervaren.

Eerder onderzoek in de uitzendbranche heeft uitgewezen dat bewustwording, kennis en kunde bij intercedenten belangrijke elementen zijn van een succesvolle aanpak. Intercedenten moeten zich vervolgens gesteund voelen door een duidelijk beleid van hun werkgever. De nieuw ontwikkelde app leert intercedenten omgaan met diversiteit en discriminatie. De pilot wordt uitgezet onder 50 intercedenten en duurt een halfjaar.

De app speelt in op bewustwording en reflectie van de eigen vooroordelen en stereotypen. Ook reikt de app kennis en vaardigheden aan voor de intercedenten om discriminerende werkpraktijken te herkennen en met collega's of klanten bespreekbaar te maken. Daarnaast biedt de app concrete handvatten en continu vernieuwende oefensituaties om discriminerende praktijken op het werk te voorkomen, te doorbreken en om te buigen.

Adriana Stel, directeur van STOOF: "Een bewuste intercedent werkt beter en deze app draagt daar aan bij. We gaan het instrument uitproberen en als de pilot slaagt kunnen we opschalen. We hopen dat de deelnemende intercedenten een ambassadeursrol binnen de branche gaan vervullen, want diversiteit loont".

Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) is het scholingsfonds voor de uitzendbranche. STOOF stimuleert, initieert en financiert opleidingen voor flexibele en vaste medewerkers binnen de uitzendbranche en wordt paritair bestuurd door: ABU, CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten, LBV, NBBU en De Unie.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met:
STOOF: mevrouw A.G.G.C.M. (Adriana) Stel, directeur STOOF, telefoon: 06 22 99 25 96

STOOF

plaats:
Lijnden
website:
http://www.stoof.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234