Homburg Invest geeft update over herstructureringsproces

Homburg Invest geeft update over het herstructureringsproces en toekenning AIFMD vergunning

Montréal, 7 maart 2014 - Homburg Invest Inc. ('Homburg Invest' of de 'Onderneming') heeft vandaag een update gegeven betreffende het herstructureringsproces dat de Onderneming doormaakt krachtens de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ('CCAA') ten aanzien van de implementatie van het Third Amended and Restated Plan of Compromise and Reorganization of Homburg Invest Inc. and Homburg Shareco Inc. (het 'Plan').

AIFMD vergunning

De Onderneming is verheugd te melden dat de Autoriteit Financiële Markten (de "AFM") een vergunning heeft verleend aan Geneba Properties N.V. ("Geneba") op grond van de Nederlandse regels ter uitvoering van de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen ("AIFMD").

Implementatie van het Plan
Homburg Invest, Geneba, de Monitor en hun respectievelijke adviseurs blijven werken aan een spoedige implementatie van het Plan. De verwachting is dat de implementatie van het Plan in de komende weken zal plaatsvinden. Het grootste gedeelte van de voor implementatie benodigde documenten zijn zo goed als klaar. Hoewel de Onderneming al het mogelijke doet om zo snel mogelijk te voldoen aan alle voorwaarden voor implementatie van het Plan, kan niet met zekerheid gezegd worden dat deze implementatie niet verder zal worden vertraagd

Over Homburg Invest
Homburg Invest bezit een gespreide portefeuille van commercieel vastgoed (waaronder kantoren, winkels, industriële objecten en ontwikkelingsvastgoed) verspreid over Canada, Europa en de Verenigde Staten.

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat toekomstgerichte informatie zoals bedoeld in de Canadese effectenwetgeving. Toekomstgerichte informatie of uitspraken kenmerken zich door het gebruik van toekomstgerichte woorden als 'zal', 'verwacht', de ontkennende vorm daarvan of vergelijkbare variaties daarop. De werkelijk behaalde resultaten van de met deze uitspraken beschreven gebeurtenissen kunnen dan ook wezenlijk verschillen van hetgeen door deze verwachtingen wordt uitgesproken of gesuggereerd. Dergelijke uitspraken zijn in zijn geheel onderhevig aan risico's en onzekerheden die inherent verbonden zijn aan verwachtingen voor de toekomst. Een aantal belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijk behaalde resultaten wezenlijk verschillen van de verwachtingen is onder andere de uitkomst van het lopende herstructureringsproces, vertragingen in de CCAA-procedure, algemene economische en marktfactoren, verandering van regelgeving vanuit de overheid en de factoren die worden beschreven in de documenten die Homburg Invest van tijd tot tijd in Canada indient bij de effectentoezichthouder, inclusief en met name de Informatiebrief zoals verstuurd door Homburg Invest aan haar crediteuren. Deze is tevens beschikbaar op de website van SEDAR (www.sedar.com). Deze waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte uitspraken omvat alle toekomstgerichte uitspraken door Homburg Invest en individuen die namens Homburg Invest handelen. Tenzij anders door de wet vereist of bepaald, gelden deze toekomstgerichte uitspraken slechts vanaf de publicatiedatum van dit persbericht en aanvaardt Homburg Invest geen enkele verplichting om deze toekomstverwachtingen te actualiseren.

Media:

Nederland
Heleen Jansen
Cohn & Wolfe
Tel 0031 (0)20 6768666
heleen.jansen@cohnwolfe.nl

Canada
Caroline Martel
NATIONAL Public Relations
(514) 843-2313
cmartel@national.ca

/NIET BEDOELD VOOR VERSPREIDING IN DE VERENIGDE STATEN OF NAAR PERSBUREAUS IN DE VERENIGDE STATEN/

Cohn & Wolfe Benelux

plaats:
Montréal
website:
http://www.cohnwolfe.com

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234