Dividendvoorstel Robeco N.V.

Rotterdam, 25 februari 2014

Dividendvoorstel Robeco N.V.

In de vergadering van de directie van Robeco N.V. is besloten de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te stellen over het boekjaar 2013 het volgende dividend per aandeel uit te keren (bruto):
- aandelenklasse Robeco: EUR 0,80 (vorig jaar EUR 0,80)
- aandelenklasse Robeco EUR-G: EUR 0,80 (vorig jaar niet van toepassing).
De betaalbaarstelling is op 22 mei 2014.

Het jaarverslag over 2013 zal op 13 maart 2014 verschijnen. De aandeelhoudersvergadering wordt gehouden op 24 april 2014 te Rotterdam. Met ingang van 28 april 2014 zullen de aandelen Robeco ter beurze ex dividend
worden genoteerd, de record datum is bepaald op 30 april 2014.

s.brilleman@robeco.nl

Robeco Groep

plaats:
Rotterdam
website:
http://www.robeco.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234