Homburg Invest geeft update over het herstructureringsproces

Homburg Invest Inc. ('Homburg Invest' of de 'Onderneming') heeft vandaag een update gegeven betreffende het herstructureringsproces dat de Onderneming doormaakt krachtens de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ('CCAA'). Hierin zijn ook het herziene tijdspad en aanvullende informatie ten aanzien van de implementatie van het Third Amended and Restated Plan of Compromise and Reorganization of Homburg Invest Inc. and Homburg Shareco Inc. (het 'Plan') aan de orde gekomen. De Onderneming heeft krachtens de CCAA een bevel (het 'Bevel') van het Superior Court van Québec (afdeling Handelszaken) (het 'Hof') gekregen ter verdere verlenging van de CCAA-bescherming die Homburg Invest en enkele van haar dochterondernemingen genieten tot 11 maart 2014.

Implementatie van het Plan
De voornaamste voorwaarde waaraan nog moet worden voldaan, is de uitgifte van een vergunning door de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (de 'AFM'). Homburg Invest, Geneba Properties N.V. ('Geneba') en de Monitor hebben regelmatig contact gehad met vertegenwoordigers van de AFM betreffende de aanvraag door Geneba van een vergunning als vastgoedbeleggingsinstelling in Nederland.

Zoals eerder bekendgemaakt heeft Geneba in juli 2013 haar eerste vergunningaanvraag gedaan. Op 7 februari 2014 hebben Homburg Invest en Geneba van de AFM aanvullende vragen met betrekking tot de vergunningaanvraag ontvangen. De AFM krijgt binnenkort antwoorden op wat zij beschouwt als haar laatste vragen. Met ingang van vandaag hebben Homburg Invest, Geneba, de Monitor en hun respectievelijke adviseurs alle ondersteunende documenten met betrekking tot de vergunningaanvraag van Geneba ingediend bij de AFM.

De AFM heeft nog geen vergunning uitgegeven onder de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMD) en de bepalingen in aanvulling hierop, die op 22 juli 2013 in de Nederlandse wet- en regelgeving zijn ingevoerd.

Op basis van hun gesprekken met de AFM, verwachten de Onderneming, de Monitor en Geneba dat de AFM binnen enkele weken een vergunning zal verlenen.

Verlenging CCAA-bescherming
Momenteel is de verwachting dat de implementatie van het Plan begin maart 2014 zal plaatsvinden. De meeste van de documenten die vereist zijn voor de implementatie van de Plannen zijn compleet. Hoewel de Onderneming al het mogelijke doet om zo snel mogelijk te voldoen aan alle voorwaarden voor implementatie van het Plan, kan niet met zekerheid gezegd worden dat deze implementatie niet verder zal worden vertraagd.

Meer informatie over het CCAA-herstructureringsproces is beschikbaar op de website van de Onderneming, http://www.homburginvest.com/, en op de website van de Monitor, http://www.deloitte.com/ca/homburg-invest.

Over Homburg Invest
Homburg Invest bezit een gespreide portefeuille van commercieel vastgoed (waaronder kantoren, winkels, industriële objecten en ontwikkelingsvastgoed) verspreid over Canada, Europa en de Verenigde Staten.

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat toekomstgerichte informatie zoals bedoeld in de Canadese effectenwetgeving. Toekomstgerichte informatie of uitspraken kenmerken zich door het gebruik van toekomstgerichte woorden als 'zal', 'verwacht', de ontkennende vorm daarvan of vergelijkbare variaties daarop. De werkelijk behaalde resultaten van de met deze uitspraken beschreven gebeurtenissen kunnen dan ook wezenlijk verschillen van hetgeen door deze verwachtingen wordt uitgesproken of gesuggereerd. Dergelijke uitspraken zijn in zijn geheel onderhevig aan risico's en onzekerheden die inherent verbonden zijn aan verwachtingen voor de toekomst. Een aantal belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijk behaalde resultaten wezenlijk verschillen van de verwachtingen is onder andere de uitkomst van het lopende herstructureringsproces, vertragingen in de CCAA-procedure, algemene economische en marktfactoren, verandering van regelgeving vanuit de overheid en de factoren die worden beschreven in de documenten die Homburg Invest van tijd tot tijd in Canada indient bij de effectentoezichthouder, inclusief en met name de Informatiebrief zoals verstuurd door Homburg Invest aan haar crediteuren. Deze is tevens beschikbaar op de website van SEDAR (www.sedar.com). Deze waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte uitspraken omvat alle toekomstgerichte uitspraken door Homburg Invest en individuen die namens Homburg Invest handelen. Tenzij anders door de wet vereist of bepaald, gelden deze toekomstgerichte uitspraken slechts vanaf de publicatiedatum van dit persbericht en aanvaardt Homburg Invest geen enkele verplichting om deze toekomstverwachtingen te actualiseren.

/NIET BEDOELD VOOR VERSPREIDING IN DE VERENIGDE STATEN OF NAAR PERSBUREAUS IN DE VERENIGDE STATEN/

Media:

Nederland
Heleen Jansen
Cohn & Wolfe
Tel 0031 (0)20 6768666
heleen.jansen@cohnwolfe.nl

Canada
Caroline Martel
NATIONAL Public Relations
(514) 843-2313
cmartel@national.ca

Cohn & Wolfe Benelux

plaats:
MONTRÉAL
website:
http://www.cohnwolfe.com

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234