SoloPartners: Fiscus en VWS behandelen ZZP-ers in de zorg ongelijk

SoloPartners pleit voor gelijke behandeling van ZZP-ers in de zorg in vergelijking met ZZP-ers binnen andere branches.

Helaas hebben nog steeds niet alle ZZP-ers binnen de zorg de juiste Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) gekregen, waardoor zij momenteel niet of nauwelijks inkomsten hebben. SoloPartners maakt zich sterk voor de ZZP-ers in de zorg en heeft 20-01-2014 gesprekken gevoerd in Den Haag met de verschillende ministeries die hierbij betrokken zijn. Te weten het ministerie van Financiën, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken.

Aanleiding van het gesprek is de brandbrief die SoloPartners heeft verstuurd op 04-11-2013 aan staatssecretaris Weekers van financiën. Deze brief is verstuurd naar aanleiding van het intrekken van een behoorlijk aantal VAR-WUO verklaringen.

Doel van het gesprek is geweest om de geconstateerde knelpunten te bespreken, zodat het voor alle partijen duidelijk is hoe de inzet van zelfstandige zorgverleners in de zorg gewaarborgd kan worden. De overheid voert momenteel beleid om schijnzelfstandigheid aan te pakken, iets wat SoloPartners alleen maar kan toejuichen. Echter de manier waarop het beleid wordt uitgevoerd kunnen we onmogelijk accepteren.

Zowel de belastingdienst als het ministerie van VWS oordelen dat je als zelfstandig zorgverlener geen Zorg In Natura kunt invullen. Tenzij je een rechtstreeks contract hebt gekregen met het zorgkantoor (de Pilot AWBZ-thuiszorg). Werk je als zelfstandig zorgverlener diensten voor een reguliere organisatie en / of een bemiddelingsbureau dan oordeelt in vele gevallen de belastingdienst dat je voor die activiteiten niet beschouwd wordt als zelfstandige maar voor die uren een loondienstverband hebt. Dit betekent concreet dat je als zelfstandig zorgverlener enkel particuliere- en PGBzorg in kan zetten om als zelfstandige aangemerkt te worden. Ben je wel gecontracteerd door het zorgkantoor dan mag je als zelfstandig zorgverlener Zorg In Natura invullen echter alleen rechtstreeks naar de cliënt.

SoloPartners vindt dit een uiterst vreemd oordeel, waarom mag een zelfstandige in de zorg geen zorg voor een instelling leveren terwijl een zelfstandige in de bouw wel voor een aannemer mag werken? Wat is het verschil? Waarom wordt hier onderscheid gemaakt? Dit lijkt op discriminatie van de zelfstandige in de zorg!

Dat terwijl deze zelfstandige ondernemers in de zorg juist de groep zijn geweest die de afgelopen jaren er mede voor hebben gezorgd dat de zorg die boost kreeg die zo hard nodig was. Zij hebben de antwoorden gegeven op het personeelstekort wat er al jaren bestond en op de complexe zorgvragen welke niet passend zijn binnen het aanbod van de reguliere zorg. Denk hierbij aan beademingszorg in de thuissituatie, terminale zorg maar ook specialistische kinderthuiszorg of 24uurszorg. Door zich juist op te stellen als ondernemer en zich niet te laten beperken op basis van de CAO en de arbeidstijdenwet waardoor zij zich beschikbaar hebben gesteld voor deze zorg. Hiermee hebben zij het aantal beschikbare manuren flink vergroot waarvan alle zorgaanbieders en zorgvragers gretig gebruik hebben gemaakt.

Ministerie van VWS voert het argument dat de kwaliteit van zorg nog nauwelijks te controleren zou zijn door de inzet van zelfstandige in de zorg. SoloPartners vindt dit een uiterst vreemde conclusie want juist het leveren van kwaliteit is de basis van het bestaan van de zelfstandig ondernemer in de zorg. Geen kwaliteit, geen werk! Zo simpel is het.

Geplaatst in:

SoloPartners
Malpad 1, 5347 HJ Oss
Telefoon: 085-2010140 / 06-22470796
Mail: info@solopartners.nl

SoloPartners

plaats:
Oss

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234