Register Chiropractoren© vragen erkenning in officieel register

De Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren heeft op 18 december 2013 aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzocht om uitvoering te geven aan de motie Terpsta en Beinema(1) en de Register Chiropractoren(c) op te nemen in het BIG-register.

De minister van Volksgezondheid heeft al in 1981(2) vastgelegd dat de opleiding tot chiropractor bestaat uit geneeskunde en manuele therapie. Chiropractoren kunnen worden gezien als manueel geneeskundig specialisten.

Op 25 oktober 1983 is de motie van de leden Terpstra en Beinema in de Tweede Kamer der Staten Generaal met algemene stemmen aangenomen om de chiropractie als nieuw beroep te erkennen zodra eenstemmigheid is bereikt over methodiek, indicatie stelling, kwaliteitscontrole en opleiding.

Op 28 december 2000 is de Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren (kvk 24316213) opgericht. Deze Stichting behartigt de belangen van de in Nederland werkzame chiropractoren, verzorgt de kwaliteitscontrole, houdt toezicht op de opleiding en regelt het klacht- en tuchtrecht.

Leden van de drie Nederlandse beroepsorganisaties, de Christelijke Chiropractoren Associatie (CCA), de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) en de Dutch Chiropractic Federation (DCF) kunnen zich, wanneer zij aan de kwaliteitseisen voldoen, registreren als Register Chiropractor(c).

In 2005 heeft de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO)(3) regels over methodiek, indicatie en opleiding vastgelegd die, omdat Nederland lid-staat is, ook in Nederland gelden.

De WHO kwalificeert Chiropractie als volgend:
Chiropractic is one of the most popularly used forms of manual therapie.
De door de WHO aangegeven opleiding is door het Nuffic(4) net als door de minister in 1981 gekwalificeerd als HBO(5) fysiotherapie en WO(6) geneeskunde.

Daarmee is voldaan aan de voorwaarden voor uitvoering van de motie Terpstra en Beinema en dienen de Register Chiropractoren(c) te worden opgenomen in het BIG register.


--------
(1) motie 17 481 nr 10 1982-1983
(2) Tweede Kamer zitting 1981-1982, 17481, nrs 1-2
(3) ISBN 92 4 1593717
(4) Nuffic 31/8/2007 reg.nr.IcDW/05-21366,ref: C19195/21366
(5) HBO: Hoger Beroeps Onderwijs
(6) WO: Wetenschappelijk/universitair Onderwijs

Kantoor mr. Job van Broekhuijze

plaats:
Den Haag

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234